Ellen van der Knaap interviewt Theo van de Gazelle

In 2017 interviewden 10 collega's 10 bekenden uit het WOW netwerk, ter ere van het 10-jarig bestaan van Platform WOW. Wat is hun visie op de belangrijkste thema’s, zoals gladheidsbestrijding, samenwerking, assetmanagement en risicomanagement? Hoe was het, hoe is het nu en waar gaat het heen? Op welke manier speelt samenwerking binnen de overheid daarbij een rol? En wat voor rol kan WOW daarbij spelen?

Ellen van der Knaap, programmamanager dynamisch verkeersmanagement bij de provincie Zuid-Holland, interviewde Theo van de Gazelle, hoofdingenieur-directeur (HID) bij Rijkswaterstaat Zee en Delta, plaatsvervangend directeur-generaal (plv. DG) en voorzitter van Water Ontmoet Water.

Ellen en Theo: het plantje groeit. Wij moeten ervoor zorgen dat de zon blijft schijnen.

Ellen: “Gefeliciteerd met jullie jubileum! Jij bent zeven jaar geleden begonnen met Water Ontmoet Water. Ik weet eigenlijk niet beter dan dat jullie bestaan. Volgens mij hebben jullie al iets goeds bereikt, namelijk dat samenwerken in mijn DNA zit. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig waarom jullie begonnen zijn met Water Ontmoet Water.”

Theo: “Dankjewel Ellen! In 2007 is mijn voorganger Luc Kohsiek, hij was toen de plaatsvervangend DG, begonnen met Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders. Daar heb je al een interview over kunnen lezen. Het concept bleek behoorlijk aan te slaan. Nadat ik Luc was opgevolgd, in 2009, vond ik het een goed idee om ook een organisatie voor waterbeheerders op te zetten. Daarom heb ik een impuls gegeven en zijn we in 2010 echt begonnen met Water Ontmoet Water.”

Ellen: ”Als je nou kijkt wat er is gebeurd tot nu toe. Had je dan ook het beeld dat dit het ongeveer zou moeten worden?”

Theo: ”Ja, mijn beeld was steeds: samen zijn we sterker. Samen kunnen we meer, beter en efficiënter. We wisten dat alle beheerders worstelen met dezelfde problemen. Het helpt als je het werk een beetje kunt verdelen en elkaar zo kunt versterken.”

Ellen: ”Dat we het samen beter kunnen, herken ik heel erg. Ik werk voor de provincie Zuid-Holland, bij het programma afstandsbediening en innovatieve verkeersoplossingen en we werken samen met andere beheerders. Maar echt samen doen, zoals aanbesteden, dat zie ik nog niet zo veel gebeuren.”

'Er worden verbindingen gelegd en die werken vervolgens door'

Theo van de GazelleTheo: “Het begon ook met kennis uitwisselen. Vervolgens hebben we de stappen gemaakt van kennis delen, personeel uitwisselen, samen opleidingen doen naar samen uitvoeren. Daar zie je toch best goede voorbeelden van. Het kan hier en daar nog wel een zwengel gebruiken, maar toch. We werken al een tijd samen bij het verbeteren van de waterkwaliteit van de Rijkswateren in het kader van de Kaderrichtlijn water. Ook wat betreft de Zorgplicht Waterkeringen werken we al volop samen en we zijn nu actief bezig met het thema agressie en geweld.”

Ellen: ”Ja, nu je het zo zegt. We hebben natuurlijk ook nog het vaarwegbelevingsonderzoek gedaan met z’n allen. Ongemerkt zijn er toch veel onderwerpen waarop echt samen uitgevoerd wordt. Ik dacht dat we vooral aan het delen waren, maar je hebt gelijk.

Theo: ”Weet je wat zo leuk is? We ontmoeten elkaar regelmatig tijdens vergaderingen van het bestuur van Water Ontmoet Water. Daar gebeurt al heel veel van de samenwerking. Vervolgens komen mensen bij elkaar, dan worden er verbindingen gelegd en die werken vervolgens door. Er ontstaat een soort sneeuwbaleffect van alles wat mensen samen oppakken en uitvoeren. Je kent elkaar, je investeert in de relatie en dan ga je het gewoon doen.

'We weten elkaar te vinden en zoeken elkaar structureel op'

Theo: ”Sinds wanneer ben jij aangesloten bij WOW?"

Ellen: ”Vanaf het begin. Ik was een van die beheerders die ervoor heeft gezorgd dat in Zuid-Holland de strooiroutes en de gezamenlijke wegwerkzaamheden structureel worden afgestemd. Twee jaar daarna was ik op een bijeenkomst van Water Ontmoet Water, over bediening voor derden. Dat vond ik echt bijzonder. Anders dan bij de meeste Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders-sessies was het een kleine groep. We gingen meteen de diepte in en hebben mooie discussies gevoerd. Daarna zijn we elkaar structureel blijven opzoeken en we weten elkaar nog steeds te vinden.”

Theo: ”Dat is goed om te horen. Maar wat drijft jou nou echt? Waar zit je klik?"

Ellen: ”Mijn klik zit vooral in het feit dat ik waarde kan toevoegen aan een onderwerp. Dan ben ik intrinsiek gemotiveerd. Als ik weet dat we als beheerders in Zuid-Holland met iets bezig zijn dat we moeten delen of juist waar we vastlopen. Dan ben ik gemotiveerd. Ik wil echt waarde toevoegen.”

Theo: ”Dat gevoel herken ik wel. Dat je weet dat je wat kunt betekenen voor de maatschappij.”

Ellen: ”Ja, dat is ook het leuke aan WOW. Dat het een podium geeft aan verschillende onderwerpen. Zo ben ik bijvoorbeeld ook in gesprek geraakt met mensen van Waterrecreatie Nederland. Wij hebben op een ander niveau dan zij met gebruikers te maken. Ik ontdekte met hen de waarde van de samenwerking tussen denkvermogens en het delen van je netwerk. Ook daarom is het echt bijzonder dat het volstrekt normaal is geworden dat we elkaar opzoeken."

'Invloed uitoefenen vanuit de inhoud, dat is mooi!'

Theo:” Weet je wat ik bijzonder vond? Naar aanleiding van het rapport over het ongeval bij de Den Uijlbrug in Zaandam hebben we elkaar in WOW-verband opgezocht. Ook om kennis te delen en te bekijken welke maatregelen we nog kunnen treffen om ervoor te zorgen dat zo’n ongeval niet meer kan gebeuren in de toekomst. In de brief aan de Tweede Kamer stond dat een en ander werd afgestemd in WOW-verband. Toen dacht ik echt:WOW!”

Ellen:” Ik had precies hetzelfde. Ook omdat we zo als provincie Zuid Holland echt invloed kunnen uitoefenen vanuit de inhoud.”

Theo: ”Ja, wat ik ook mooi voorbeeld vind van het succes van WOW is de reactie van de mensen die de WOW-prijs hebben gewonnen. Bijvoorbeeld de Koopmanspolder, een prachtig project over natuur en water in de kop van Noord-Holland. De WOW-prijs heeft echt het verschil gemaakt voor dit project. De aandacht en commotie van de WOW-prijs heeft heel veel teweeg gebracht. Ik ben daar ook op werkbezoek geweest. Dat hele team was zo verguld dat ze de WOW-prijs hadden gewonnen. Ze waren echt trots. Van het geld dat ze gewonnen hadden, hebben ze verder ook een bankje gekocht en daarop staat dat ze winnaar zijn van de WOW-prijs.”

Theo: “Maar even iets anders. Ellen, wat wens je WOW toe voor de komende tien jaar?”

Ellen van der KnaapEllen: "Nog een keer tien jaar? Dat is toch helemaal niet meer nodig…Ik wens ons allemaal heel veel energie.. Waar we nu zijn, is heel mooi en dat moeten we zeker behouden. Maar er komen steeds meer thema’s waarop we nog dichter naar elkaar toe groeien. Elke keer als er een kans is, zijn we zelf al gemotiveerd om het samen te onderzoeken of in de markt te zetten. Het plantje is onwijs aan het groeien en we moeten ervoor zorgen dat de zon blijft schijnen. Want dan komt het goed.”

Ellen: "En wat zou je zelf nog willen de komende tien jaar?”

Theo: "Dat het vuur doorgaat. Dat het normaal is dat we in een netwerk verbonden zijn en dat je dat op die manier doet. Wat betreft het samen uitvoeren kan het nog krachtiger. Er gebeurt al veel, maar er mag nog een schepje bovenop. Maar alleen als er toegevoegde waarde is, het is geen doel op zich.”