Klaas Snoeij spreekt Chris de Vries over assetmanagement

In 2017 interviewden 10 collega's 10 bekenden uit het WOW netwerk, ter ere van het 10-jarig bestaan van Platform WOW. Wat is hun visie op de belangrijkste thema’s, zoals gladheidsbestrijding, samenwerking, assetmanagement en risicomanagement? Hoe was het, hoe is het nu en waar gaat het heen? Op welke manier speelt samenwerking binnen de overheid daarbij een rol? En wat voor rol kan WOW daarbij spelen?

Chris de Vries, directeur beheer en uitvoering provincie Noord-Holland en Klaas Snoeij, assetmanager bij gemeente Rotterdam spraken met elkaar tijdens dit vierde interview in de serie. Het belangrijkste onderwerp van gesprek was assetmanagement.

Klaas en Chris: Van een goed ontwikkelde projectenfabriek naar assetmanagement

Klaas: ”Assetmanagement is al jaren een belangrijk thema. Ook bij WOW. Waarom was het een ‘hot’ item?”

Chris: ”Er was altijd al wat beperkte aandacht voor beheer en onderhoud, maar een aantal jaren terug merkte je dat er meer en meer interesse kwam voor het professionaliseren van het beheer en onderhoud en voor een gestandaardiseerde manier van werken. Dat sprak veel mensen aan. Met assetmanagement was het mogelijk om zichtbaar professionaliteit in het vak brengen. Beheerders zijn zeer verantwoordelijk en deskundig, maar het was toch een beetje een ondergeschoven kindje. Assetmanagement heeft in onze organisatie een enorme boost gekregen.”

Klaas: ”Ja, hoewel de gemeente al heel lang een goede beheerafdeling heeft, herken ik dat beheer in veel ogen een ondergeschoven kindje was. Het heeft heel lang gedraaid om het aanleggen van nieuwe assets. En op een gegeven moment droogde die bron op en kwam de focus te liggen op behoud van wat er is.

Chris: ”Toen ik directeur werd bij de provincie trof ik aan wat jij schetst: een goed ontwikkelde projectenfabriek, heel professioneel. Maar met weinig aandacht voor de beheeraspecten aan de voorkant. Dat hele proces is veranderd en daar heeft assetmanagement zeker bij geholpen.”

"We kijken nu meer naar de life cycle in het totaal"

Klaas: ”Ik denk dat die manier van denken ook gevoed werd, omdat het allemaal verschillende eilandjes waren. Bij het bouwen ging het om het realiseren van het project tegen zo laag mogelijke kosten. Hoe het nou de komende 80 jaar verder moest gaan, was voor het ingenieursbureau niet echt een issue.

Chris: ”Ja, we hebben in het verleden dingen laten maken waar we nu wel twee keer over na zouden nadenken. Zo hebben we jaren geleden een tunnel gerealiseerd. De tunnelwetgeving was nog niet zo streng, we konden wel investeren, dus kozen we voor een een goede en mooie oplossing. Maar nu hebben we te maken met de exploitatie. Dus als je dat had meegerekend was het maar zeer de vraag of we dat toen hadden besloten. Op dit moment kijken we veel meer naar de life cycle in het totaal. Dat leggen we ook voor aan het bestuur: assetmanagement maakt keuzes niet alleen mogelijk, maar ook zichtbaar.

Klaas: “Hoe ben jij assetmanagement ambassadeur geworden?

Chris: ”Ik weet nog dat Rijkswaterstaat een intern programma over assetmanagement had en dat werd overgedragen aan de diensten in het land. Er was een groot feest georganiseerd en ik was daar uitgenodigd als vertegenwoordiger van decentrale overheden. Jan Hendrik Dronkers, voormalig directeur-generaal van Rijkswaterstaat, vroeg mij toen, op het podium, of ik ambassadeur voor assetmanagement te worden om het gedachtegoed verder te brengen. Daar heb ik ja tegen gezegd en tegelijkertijd hebben we het onderwerp bij WOW ook goed kunnen agenderen.”

Klaas: ”Het is een goede keuze geweest, want het is nu ‘booming’. Veel ingenieursbureaus hebben zich nu gestort op de implementatie van assetmanagement.

Chris: "Volgens mij is het onderwerp bij jullie in Rotterdam ook echt serieus opgepakt. Klopt dat?”

Klaas SnoeijKlaas: ”We zijn redelijk klein gestart, in eerste instantie met civiele kunstwerken. Daarna is het uitgebreid naar openbare werken en nu zoeken we de verbreding naar stedelijk beheer, daar zit ook handhaving en toezicht bij. Het idee is er om het gemeentebreed uit te gaan rollen. De systematische manier en de transparantie van assetmanagement biedt zoveel voordelen. Je kunt veel beter afwegingen maken en je geld op de juiste ‘paarden’ zetten. Assetmanagement helpt je om goed in je rol te komen als adviseur.”

"We kijken hoe we elkaar kunnen helpen" 

Chris: ”Helemaal mee eens. Werken jullie binnen de regio ook samen op het gebied van assetmanagement?”

Klaas: ”Jazeker, er is bijvoorbeeld een samenwerkingsverband metropoolregio, dat is de regio Rotterdam, Den Haag. Daarin trek ik een werkgroep assetmanagement. We komen ongeveer drie keer per jaar bij elkaar en behandelen steeds een ander thema. Sommige gemeenten zijn al ver met assetmanagement en andere zijn er nog niet mee bezig. We kijken samen hoe we elkaar kunnen helpen.

Chris: ”Mooi! In Noord-Holland hebben we het vooral georganiseerd via WOW-themabijeenkomsten. Eerst vrij algemeen en later ook wat specifieker over veiligheid van kunstwerken en risico-management. Ik vind dat heel inspirerend; horen hoe een andere organisatie iets aanpakt en kijken hoe je het verder kunt brengen.“

Klaas: ”Ja er zijn natuurlijk meer samenwerkingsverbanden, Assetmanagement Nederland is ook een platform waar kennis gedeeld wordt. Maar dat is breder, daar zitten ook marktpartijen bij. Het is wel de manier om elkaar te helpen.

Chris: ”Eens. En dan is er ook nog het digitale kennisplatform IAMpro. Daar doen heel veel partijen aan mee en op de website zijn veel voorbeelden te vinden van documenten en hele eenvoudige tools. Het is echt een community aan het worden. Heel handig!”

Chris: ”Over community’s gesproken. Klaas, ben je onlangs nog naar een bijeenkomst van WOW geweest?“

Klaas: ”Ja, ik was laatst nog bij een bijeenkomst over Smart mobility; die was heel breed. We kregen een beeld van de toekomst voorgespiegeld. Het is geen Willie Wortel verhaaltje meer, het begint werkelijkheid te worden. De vraag aan de beheerders was: wat betekent dat dan voor ons? Dit soort bijeenkomsten zet ons in de modus om te gaan nadenken over de impact voor wegen op korte en langere termijn. Heel interessant en nuttig. En Chris, wat is jouw motivatie voor WOW?

"Het betrekken van gemeenten blijft een aandachtspunt"

Chris: ”Ik heb WOW vanaf het begin met beide handen aangegrepen. Voor mijn collega’s in Noord-Holland is het goed dat ze af en toe een breed verhaal horen over de ontwikkelingen in het vak, zoals Smart mobility. Van mij moeten ze ook naar die bijeenkomsten toe, ik stimuleer dat enorm. En ze leren via WOW ook weer vakgenoten kennen met wie ze samen dingen oppakken. Er ontstaat enorm veel uitwisseling en dat is heel goed om te zien. Vooral doorgaan, vind ik. Mijn grootste zorg is nog steeds hoe we nog meer andere partijen, vooral gemeenten, mee krijgen. Daar wil ik me graag voor inzetten. Heb jij daar nog ideeën over?”

Klaas: ”Ja, WOW richt zich voornamelijk op water en wegen. Als je gemeenten mee wil krijgen dan zul je het wellicht breder moeten trekken. De assetportfolio van gemeenten is breder dan water en wegen alleen. Hierbinnen vallen ook groen, bomen, openbare verlichting, oppervlaktewater etc. Bij kleine gemeenten hebben beheerders maar beperkt tijd voor het bijwonen van bijeenkomsten. Het programma moet voor hen dus interessant genoeg zijn om ze over de streep te trekken. Ik zie daar nog wel ontwikkelkansen voor WOW!”