Dag van de Circulariteit 2024

Kom ook naar dit succesvolle terugkerende congres met praktijkvoorbeelden over circulariteit.

Introductie

BouwCirculair, Platform WOW, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en CROW organiseren op donderdag 10 oktober de Dag van de Circulariteit. 

Doelen van deze dag

 • Leren en ervaren
 • Inspireren
 • Invullen van de routekaart naar 2030
 • Concrete en praktische thema’s
 • Zelf aan de slag met de thema’s
 • Circulair Doen en dan versnellen

Dit is écht een bijeenkomst voor jou als:

 • Als je in één dag op de hoogte wil worden gebracht van de belangrijke thema’s
 • Als je ketenpartners wilt ontmoeten
 • Als je een bijdrage wil leveren aan de klimaatdoelstellingen

Voor wie is deze dag?

De Dag van de Circulariteit is voor opdrachtgevers, leveranciers, recyclebedrijven, bouwers, architecten. De gehele keten die actief is het verduurzamen van de bouw om de doelen van 2030 te behalen: een circulaire- en CO2 arme economie.

Aanleiding voor het organiseren van deze dag

De Dag van de Circulariteit fungeert als een ontmoetingspunt voor iedereen die hier een bijdrage aan de circulaire doelstellingen wilt leveren. Een plek waar circulaire doeners bij elkaar komen om nieuwe instrumenten te introduceren, successen te vieren, kennis en ervaringen uit te wisselen en doelen voor de korte termijn te formuleren.

Thema's

In totaal zijn er 25 thema’s (zie onderaan deze pagina), verdeeld over alle actuele thema’s beton, asfalt, groen, zero emissie, hergebruik en recycling, biobased, etc. Tijdens vijf keuzerondes, drie in de ochtend en twee in de middag, krijg je de gelegenheid om vijf thema’s bij te wonen. 

Meer informatie over de inhoud van de thema's vind je op https://dagvandecirculariteit.nl/ (dit overzicht wordt in aanloop naar het evenement voortdurend bijgewerkt). 

Praktische informatie

Locatie
De Basiliek, Wiltonstraat 56, Veenendaal
Evenementdatum
10 oktober 2024
Tijd
09.00 - 15.00 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Opdrachtgevers, leveranciers, recyclebedrijven, bouwers, architecten, de gehele keten actief in het verduurzamen van de bouw om de doelen van 2030 te behalen
Contactpersoon WOW
Daaf de Kok
Ketenregisseur
Contactpersoon WOW
Martin Damman
Ketenregisseur

Programma

09.00 uur
Ontvangst en kennismarkt
09.30 uur
Ronde 1 met keuze uit 5 thema's
10.30 uur
Ronde 2 met keuze uit 5 thema's
11.30 uur
Ronde 3 met keuze uit 5 thema's
12.20 uur
Lunch en kennismarkt
13.20 uur
Ronde 4 met keuze uit 5 thema's
14.15 uur
Ronde 5 met keuze uit 5 thema's
15.00 uur
Einde programma

De 25 thema's

Ronde 1 (9.30 uur)

 • Asfalt Recycle Trein: de eerste resultaten en de start van de proeftuin
 • Succesvol gewapend geopolymeer beton toepassen
 • Van SEB-ambities naar Zero Emissie bouwmaterieel
 • Biobased in de GWW (brug, beton, verkeersbord, oeverbescherming)
 • Hergebruik tenzij: de organisatie meekrijgen voor hergebruik van klinkers, verlichting etc. 

Ronde 2 (10.30 uur)

 • Richtlijnen, toepassing en acceptatie warm mix asfalt
 • Infra in 2030: beton op prestatie, wapening, grondstoffen
 • Circulaire infra: hoe versnellen we de transitie?
 • Verduurzamen staalketen en (hergebruik) damwanden
 • Ervaringen met hergebruik brugliggers: scannen, certificeren en opschalen

Ronde 3 (11.30 uur)

 • Structureel toepassen van LVO voor asfalt
 • Klimaatadaptatie: de bijdrage van de gehele constructie
 • Emissies aanbesteden en monitoren voor klimaatbeleid, SEB en SPUK
 • Op weg naar een afvalloze bouwplaats (infra)
 • Circulair infrabeleid bij gemeenten

Ronde 4 (13.20 uur)

 • Praktijkervaringen en start Proeftuin Biobased asfalt
 • Maak de bewuste keuzes in biodiversiteit voor een gezond ecosysteem
 • Voorwaarden voor energievoorziening  op de bouwplaats
 • Workshop Circulaire ontwerpregels: objecten oneindig oogstbaar maken
 • 100% Hergebruik van materialen in de praktijk bij de realisatie milieupark - Rotterdam

Ronde 5 (14.15 uur)

 • Inkoop en aanbesteden van duurzaam asfalt voor koplopers van 2030
 • Circulair met een bouwhub
 • Sturende MKI: uniformering MKI van beton, asfalt en staal
 • Monitoring, dashboard en CSRD: wat houdt het in?
 • 100 % Circulaire Sloopketen? Van beleid tot uitvoering en verificatie

Samenwerkingspartners