Bijeenkomst Samen op weg naar klimaatneutrale en circulaire infra

Introductie

Het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen, ProRail, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Platform WOW organiseren op maandag 24 juni de bijeenkomst Samen op weg naar klimaatneutrale en circulaire infra. Hierbij staat kennisdeling en samenwerking met de gehele sector centraal. Want alleen door onze krachten te bundelen maken we duurzame infra in onze sector mogelijk. Deze bijeenkomst zou oorspronkelijk plaatsvinden op 12 maart maar is verplaatst naar 24 juni.

Aan de slag met gelijkgestemden

Werk jij aan klimaatneutrale en circulaire infra? Kom dan naar deze middag waarin we met de hele keten een stap in de juiste richting zetten om de doelen voor 2030 te bereiken. Hoe gaan we dat doen? We starten de middag met een inspirerende presentatie over de kansen die Artificial Intelligence biedt om onze doelen te halen. Vervolgens ga je samen met andere deelnemers aan de slag met een inhoudelijk vraagstuk. Je werkt aan de oplossing van een probleem of identificeert de kansen die opgepakt moeten worden. De vraagstukken beslaan het gehele werkgebied: van hergebruik tot MKI, van cultuurverandering tot laadinfra. Door hier actief met gelijkgestemden aan te werken heb jij na deze middag meer kennis en munitie om in jouw dagelijkse werk met de vraagstukken aan de slag te gaan.

Tijdens deze middag is er ook een informatiemarkt in festivalstijl en zijn er voldoende mogelijkheden om met elkaar te netwerken.

Praktische informatie

Locatie
LEF Future Center (Rijkswaterstaat), Griffioenlaan 2, Utrecht
Evenementdatum
24 juni 2024
Tijd
12.00 - 17.30 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Overheden en andere betrokkenen bij het inkopen, ontwerpen en bouwen van (circulaire) infra
Contactpersoon WOW
Marc van der Vinden
Marc van der Vinden
Wnd. projectsecretaris en projectleider

Programma

11:30 - 12:00 Inloop

12:00 - 13:00 Lunch en plenaire start

13:15 - 16:45 Twee rondes deelsessies en een doorlopende festivalmarkt.
Bekijk hier een overzicht van de sessies. 

16:45 - 17:30 Afsluiting en borrel

Samenwerkingspartners