Infra Lunchlezing: Uitfasering van Hot Mix Asfalt

Hot wordt Not

Introductie

Op woensdag 10 april trappen we de tweeluik Infra Lunchlezingen over asfalt af. Op 10 april staat de uitfasering van Hot Mix Asfalt centraal. 'Hot wordt Not'. Er zijn al opdrachtgevers die geen Hot Mix Asfalt (HMA) meer voorschrijven en er is ook al één asfaltcentrale die geen HMA meer levert. Om daadwerkelijk per 1 januari 2025 over de volle breedte van de sector overgeschakeld te zijn op warm asfalt dient er bij opdrachtgevers en opdrachtnemers nog het nodige te gebeuren. 

Verlagen productietemperatuur 

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat de CO2 uitstoot in 2030 met 55% omlaag moet t.o.v. 1990. Het Ministerie van I&W, de provincies en de waterschappen gaan een stap verder met de ambitie om in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken in de aanleg, beheer en onderhoud van de infrastructuur. Ook individuele gemeenten sluiten aan. De focus ligt daarbij op de werkterreinen met de meeste klimaat- en grondstoffen impact. Asfalt is daar één van. 70% van het asfalt ligt bij de gemeenten.

Om bij te dragen aan de klimaatdoelen, investeert de asfaltsector in het verduurzamen van de asfaltproductie door het verlagen van de productietemperatuur. Doordat het gasverbruik  daalt neemt de CO2-uitstoot significant af. Daarom bieden de asfaltproducenten vanaf 2025 alleen nog Warm Mix Asfalt (WMA) aan waarbij de temperatuur onder de 140 graden blijft.

De sprekers

  • Miriam Frosi van Transitiepad Verhardingen: toelichting op noodzaak en urgentie van deze transitie. 
  • Ron Wesseling van Bouwend Nederland: welke stappen zet de sector richting 1 januari 2025 en wat heeft zij nodig van de opdrachtgevers om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen?
  • Henk Senhorst van Rijkswaterstaat: hoe gaat RWS om met de uitfasering van Hot Mix Asfalt (HMA)?

De lunchlezing wordt afgesloten met de beantwoording van vragen uit de chat.

Praktische informatie

Locatie
Online, Teams
Evenementdatum
10 april 2024
Tijd
12.30 - 13.30 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Infraprofessionals
Contactpersoon WOW
Pjotr Mak
Projectleider Assetmanagement en V&R

Sprekers

Miriam Frosi

Rijkswaterstaat

Innovatiemanager (Transitiepad Verhardingen)

Ron Wesseling

Bouwend Nederland

Manager Vakgroepen

Samenwerkingspartners