Webinar richtlijnen CSRD en CSDDD, wat moet ik ermee?

Introductie

Op maandag 25 maart organiseren Platform WOW en PIANOo een webinar over de Europese richtlijnen Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Mariska Verseveld, senior aanbestedingsexpert bij PIANOo, vertelt welke impact deze richtlijnen hebben voor opdrachtnemers en opdrachtgevers.

Verplichte duurzaamheidsrapportage 

Welke invloed heeft een bedrijf op de wereld? Deze vraag moeten veel grote organisaties vanaf 2024 beantwoorden in een verplichte duurzaamheidsrapportage, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). In dit verslag presenteren bedrijven hoe duurzaam en maatschappelijk verantwoord ze ondernemen. 

Ook opdrachtgevers krijgen hier indirect mee te maken. Bijvoorbeeld omdat een opdrachtnemer bepaalde informatie nodig heeft van de opdrachtgever. Door dit vooraf goed af te stemmen kan extra administratieve last voor de opdrachtnemer worden beperkt. En de opdrachtgever kan straks zien hoe opdrachtnemers scoren ten opzichte van elkaar, omdat iedereen op dezelfde manier rapporteert. 

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds belangrijker. Daarom komen er steeds meer regels voor bedrijven om te verduurzamen, zoals de CSRD. Dat is een Europese richtlijn die eist dat grote bedrijven vanaf 2024 een duurzaamheidsrapportage maken.

Geen verantwoordingsverplichting voor aanbestedende diensten

De CSRD schept verplichtingen voor ondernemingen en schept geen rechtstreekse verantwoordingsverplichting voor aanbestedende diensten. Voor deze diensten biedt de richtlijn wel kansen omdat je via die verplichte informatie die geopenbaard moet worden, kun je meer te weten komen over hoe duurzaamheid die organisatie is. 

Praktijkvoorbeeld: Kernteam CSRD bij Vitens

Vitens heeft een kernteam CSRD ingericht om de richtlijn binnen de organisatie in te bedden en na te volgen. Bart-Jan van der Werff of Tom Bijkerk (beide strateeg bij Vitens) licht op 25 maart toe op welke manier de organisatie met CSRD bezig is en welke impact het heeft. 

Praktische informatie

Locatie
Online via Teams
Evenementdatum
25 maart 2024
Tijd
12.30 - 13.30 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Iedereen die zich bezighoudt met duurzaamheid, inkoop en aanbesteden
Contactpersoon WOW
Marc van der Vinden
Projectleider

Sprekers

Mariska Verseveld

PIANOo

Jurist

Mariska Verseveld

Bart-Jan van der Werff

Vitens

Strateeg

Bart-Jan van der Werff

Tom Bijkerk

Vitens

Strateeg

Tom Bijkerk

Programma webinar

 • Introductie
 • Mariska Verseveld (jurist bij PIANOo) 
  • CSRD en CSDD: wat houdt het in?
  • Wat betekent het voor bedrijven?
  • Wat betekent het voor opdrachtgevers en de projecten?
  • Rol van data en monitoring
 • Praktijkvoorbeeld door Vitens (door Bart-Jan of Tom)
 • Ruimte voor vragen van de deelnemers 

Samenwerkingspartners