Webinar Digitaal verkeersmanagement: een uitdaging of een kans?

Introductie

Hoe bereid je je als lokale en regionale wegbeheerder voor op de omslag naar digitaal verkeersmanagement? Verkeersmanagement in een digitaal tijdperk vergt een andere aanpak om weggebruikers te kunnen informeren. Op woensdag 11 oktober organiseren Platform WOW, NDW en Talking Traffic RWS een webinar waarin we hier dieper op ingaan. De sprekers: projectleiders van VM-IVRA en NDW, verkeersmanagers van twee steden én een serviceprovider.

Samenwerken met serviceproviders

Nu weggebruikers steeds vaker reisinformatie opvolgen van navigatiesystemen of reisapps op smartphones (in plaats van informatie van wegkantsystemen) kunnen wegbeheerders hun sturingsgrip op verkeersstromen verliezen. Om weggebruikers toch te kunnen voorzien van verkeersinformatie moeten wegbeheerders meer gaan samenwerken met serviceproviders.

Samen in-car diensten ontwikkelen

Deze samenwerking op het gebied van data-uitwisseling biedt ook veel kansen voor wegbeheerders. We kunnen bijvoorbeeld samen slimme in-car diensten ontwikkelen die bijdragen aan veiliger, duurzamer en beter doorstromend verkeer. Persoonlijke informatie, realtime en op maat. Of wat te denken van informatie over te vermijden routes langs scholen of door woonwijken.

Met beperkte capaciteit tóch verkeersmanagementscenario's inzetten

Maar hoe maak je eigenlijk afspraken met serviceproviders over maatschappelijk verantwoorde verkeersinformatie? Hoe deel je verkeersgerelateerde data met elkaar? En hoe krijg je belangrijke informatie over ongevallen, wegwerkzaamheden, evenementen, te vermijden milieu- of schoolzones in het routeadvies in de auto? En hoe kun je als kleine wegbeheerder met beperkte capaciteit toch verkeersmanagement scenario’s inzetten?

Praktische informatie

Locatie
Online via Microsoft Teams
Evenementdatum
11 oktober 2023
Tijd
09.00 - 10.30 uur
Kosten
geen
Doelgroep
Lokale en regionale wegbeheerders en anderen met een interesse voor digitaal verkeersmanagement
Contactpersoon WOW
Marc van der Vinden
Projectleider

Over NDW

In het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) werken Nederlandse overheden samen aan het inwinnen, combineren, opslaan en distribueren van mobiliteitsdata. Deze gegevens zijn essentieel voor het managen van het verkeer, ze voeden talloze verkeersinformatiediensten en vormen een stevige basis onder het mobiliteitsbeleid in ons land. Data van en over het wegverkeer zijn onze core business. We regelen de inwinning ervan, zien toe op de kwaliteit, we verrijken data, slaan ze op en stellen ze beschikbaar.

Over VM-IVRA

Het project VM-IVRA (Verkeersmanagement Informatie voor Route Advies) – is onderdeel van Rijkswaterstaat Talking Traffic en wordt uitgevoerd onder de vlag van het Landelijk Verkeersmanagement Beraad. Slim routeadvies op maat voor elke automobilist: dat is het verkeersmanagement van de toekomst. Het project VM-IVRA maakt dat mogelijk. Onder het motto ‘van verkeersdata naar slim routeadvies’ werken wegbeheerders, serviceproviders en autofabrikanten samen aan digitaal verkeersmanagement. Hoe doen we dat? Door data met elkaar te delen en slimme in-car diensten te ontwikkelen waarmee automobilisten sneller en veiliger op hun bestemming komen, rekening houdend met de veiligheid en leefbaarheid van de omgeving. Zo gaan we samen digitaal op weg!

Sprekers

Marc van Toor

Nationaal Dataportaal Wegverkeer

Communicatieadviseur

Robert Kok

Rijkswaterstaat en Landelijk Verkeersmanagement beraad (LVMB)

Programmacoördinator

Ronnie Quaink

Keypoint Consultancy

Projectmanager Rijkswaterstaat VM-IVRA (Talking Traffic)

André Ingelse

Nationaal Dataportaal Wegverkeer

Yvonne van Velthoven - Aarts

Gemeente Eindhoven

Senior adviseur Verkeersmanagement en Innovatie

Peter van der Veen

Tripservice

Product owner Wegstatus.nl en TripService Roadmap

Jorrit Stegeman

Royal HaskoningDHV

Projectleider/adviseur verkeer en infra

Samenwerkingspartners

Logo Platform WOW
Logo NDW
Logo Talking Traffic