Watercrisis in Limburg: Ontwerpen en participeren voor een waterbestendige toekomst

Inschrijving gesloten: wachtlijst open

Over deze bijeenkomst

De inschrijving voor deze bijeenkomst is gesloten. Je kunt je wel aanmelden voor de wachtlijst door een mail te sturen naar info@platformwow.nl.

Platform WOW organiseert samen met Platform Omgevingsmanagement (POM) en Waterschap Limburg een bijeenkomst die volledig in het teken staat van de watercrisis in Limburg. De lessen die zijn geleerd rondom werken aan de openbare ruimte, interactie tussen infrastructuur en watersysteem, en de uitdagingen en kansen die dit biedt, staan deze bijeenkomst centraal. 

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in de gemeente Kerkrade, gevolgd door een boeiende rondleiding en toelichting in Eygelshoven. Het doel van deze bijeenkomst is het verder ontwikkelen van klimaatrobuuste ontwerpen en het delen van lessen uit het participatieproces met bewoners en collega's. Bekijk het programma hieronder.

Wij kijken ernaar uit om jullie te verwelkomen op deze bijeenkomst vol inspiratie, kennisdeling en nieuwe inzichten. Samen kunnen we een verschil maken in het omgaan met wateroverlast en het ontwikkelen van klimaatrobuuste oplossingen.

Praktische informatie

Locatie
Fletcher Hotel Parkstad, Roda J.C. Ring 59, Kerkrade
Evenementdatum
22 september 2023
Tijd
12.00 - 16.00 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Professionals op het gebied van (vaar)weg en water, primair gericht op overheden
Contactpersoon WOW
Daniël Schaaf
Daniël Schaaf
Regioadviseur Platform WOW

Programma

Inloop met netwerklunch: Het programma begint om 12 uur met een inloop en een netwerklunch. Vervolgens zal dagvoorzitter Eva Eigenhuijsen van Waterschap Limburg de bijeenkomst aftrappen.

Presentatie Klaas Jan van Heeringen van Deltares met een toelichting op eerder uitgevoerd onderzoek naar de lessen die zijn geleerd van de watercrisis in Zuid-Limburg, en in het bijzonder voor Eygelshoven. Deze lessen zijn van toepassing op tal van projecten en initiatieven en zullen jullie inspireren in jullie eigen werkzaamheden.

Programma Water in Balans: daarna neemt Waterschap Limburg het stokje over en neemt jullie mee in het programma Water in Balans in het algemeen, en de verkenning Eygelshoven in het bijzonder. Samen gaan we in gesprek over welke ontwerpkenmerken van belang zijn bij het (her)inrichten van een gebied om een klimaatrobuust ontwerp te realiseren. Hieronder wordt dit programma nader toegelicht.

Locatiebezoek: Na deze sessies verplaatsen we ons naar Eygelshoven, waar de toelichting op locatie middels een wandeling wordt gegeven waarbij de route van het water wordt gevolgd. Deze gelegenheid biedt tevens de mogelijkheid om te netwerken en waardevolle contacten te leggen met andere professionals in het veld.

Meer over Water in Balans Eygelshoven

In de zomer van 2021 viel in Zuid-Limburg en ook in en rondom Eygelshoven een enorme hoeveelheid water, een extreme situatie die ook in het centrum van Eygelshoven tot forse wateroverlast heeft geleid. Het afstromende water vanuit de hellingen rondom Eygelshoven heeft door de extreme neerslag een knelpunt gevormd. Dit type neerslag komt door klimaatverandering steeds vaker voor en veroorzaakt voornamelijk in het Zuid-Limburgse heuvelland regelmatig problemen. De oplossing voor dit soort knelpunten wordt naast het watersysteem ook gezocht in de inrichting van de openbare ruimte en de inrichting van het landelijke gebied.  

Waterschap Limburg en gemeente Kerkrade werken samen met andere partijen binnen het programma Water in Balans aan een maatregelenpakket om de kans op wateroverlast te verkleinen. Middels een integrale verkenning wordt gezocht naar maatregelen die de kans op wateroverlast verminderen, met als doel om de provinciale wateroverlastnormeringen te halen. De gemeente heeft direct na de watercrises een aantal aanpassingen uitgevoerd aan de inrichting van lokale wegen om het water beter te kunnen sturen. De kansen en uitdagingen van de lokale situatie staan centraal tijdens het locatiebezoek.

Sprekers

Eva Eigenhuijsen
Eva Eigenhuijsen
Eigenhuijsen Water- en Omgevingsmanagement
Projectmanagement - Omgevingsmanagement - Waterspecialist
Klaas-Jan van Heeringen
Klaas-Jan van Heeringen
Deltares
Specialist Operational Water Management

Samenwerkingspartners