Open college Smart mobility: Krachtenbundeling bij slimme en duurzame mobiliteit

Introductie

Op vrijdag 17 juni geeft Floris Bakermans van AT Osborne een online open college over de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit als onderdeel van die slimme en duurzame en verstedelijking. 

"Overheden opereren momenteel te versnipperd, vrijblijvend en kleinschalig," aldus Floris. "Dat vraagt om meer samenhang en een krachtenbundeling." In het open college bespreekt hij wat hiervoor nodig is, wat obstakels en uitdagingen zijn en welke stappen we als eerste kunnen zetten.

Praktische informatie

Locatie
Online, via Zoom
Evenementdatum
17 juni 2022
Tijd
13:00 - 15:00 uur
Kosten
geen
Doelgroep
wegbeheerders en iedereen die stappen zet of aan het zetten is met Smart Mobility

Spreker

Floris Bakermans
Floris Bakermans
AT Osborne
Programmasecretaris Smart Mobility Gezamenlijke Overheden

Samenwerkingspartners