Open college Smart Mobility: Digitalisering Mobiliteitsdata

Introductie

Op vrijdag 24 juni geeft Noor van den Brink van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een open college Smart Mobility over digitalisering bij overheden in de praktijk. 

Praktische informatie

Evenementdatum
24 juni 2022
Tijd
13:00 - 16:00 uur
Kosten
geen
Doelgroep
wegbeheerders en iedereen die stappen zet of aan het zetten is met Smart Mobility

Programma

In Nederland is afgesproken dat eind 2023 alle wegbeheerders Mobiliteitsdata leveren. Dat is een flinke en vooral organisatorische opgave. Noor vertelt in het college wat dit betekent voor de sector Verkeer & Mobiliteit en welke consequenties dit heeft voor wegbeheerders. Ook gaat zij in op voorbeelden uit de praktijk en geeft ze inzicht in het belang van data in het mobiliteitsdomein. Ze bekijkt de huidige stand van zaken, de doelstellingen voor de komende tijd en wat dit betekent voor de wegbeheerdersorganisaties.

Het college vindt plaats in het kader van het opleidingsprogramma “Aan het werk met veilige, slimme en groen mobiliteit” dat we samen met de provincie Noord Holland organiseren.

Spreker

Noor van den Brink
Noor van den Brink
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Innovation Officer - Smart Mobility - Smart Cities

Samenwerkingspartners