Voortgang Emissieloos bouwen en aanbesteden: emissiebeperkende maatregelen

Introductie

Een half jaar na dato wordt het gesprek over emissieloos bouwen en aanbesteden voortgezet. Experts vanuit weg- en waterbeheer en bouw schuiven aan om te vertellen over de ontwikkelingen en geven praktische handvatten hoe je nu al aan de slag kan met emissiebeperkende maatregelen. Wachten tot het emissieloos materieel op de bouwplaats staat hoeft namelijk niet. We nemen je mee hoe je emissies kunt reduceren zonder alleen te focussen op elektrisch materieel. Vervolgens haken Jan Baltissen en Lieuwe Gietema aan in het gesprek in hun rol als opdrachtgever en opdrachtnemer en beschrijven zij welke maatregelen nu al ‘copy ready’ zijn. Uiteraard is er ook ruimte voor jouw inbreng en vragen. Bekijk het volledige programma hieronder en schrijf je in.

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
18 juni 2021
Tijd
09.30 - 11.00 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Opdrachtgevers, opdrachtnemers, kennisinstellingen, ingenieursbureaus en brancheorganisaties in de weg- en waterbouw
Contactpersoon
Rianne Croes
Rianne Croes
Communicatieadviseur

Aanleiding

Beleidsdossiers van zowel I&W, BZK, EZK als LNV beschrijven dat bouwplaatsen en bouwlogistiek in 2030 zoveel mogelijk emissievrij moeten zijn. Tegelijkertijd zien zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers hun projecten stil liggen vanwege de stikstofproblematiek. Het is duidelijk dat de transitie naar een emissieloze bouwplaats alleen in nauwe samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers kan worden opgepakt. De urgentie is hoog: als we er niet snel in slagen om emissies tijdens de bouw te reduceren, kunnen bouwvergunningen in de toekomst niet afgegeven worden. In december 2020 kwamen we bijeen om globaal de situatie rondom emissieloos bouwen te schetsen (terugblik). In 2021 zijn er verschillende activiteiten om jou mee te nemen in de ontwikkelingen van emissieloos bouwen. Zodat jij op de hoogte bent van de mogelijkheden die er zijn om emissiebeperkende maatregelen te treffen. Opdrachtgevers- en nemers hebben samen de positie om emissieloos bouwen en aanbesteden te realiseren.

Programma

 1. Opening
 2. Toelichting Bouwcampus en Platform WOW over hun bijdragen in het verder helpen van emissieloos bouwen
 3. Interview met experts Dik en Edwin: 
  1. Een half jaar na dato: welke stappen zijn er gezet na de bijeenkomst van 3 december? 
  2. Hoe zouden jullie de ontwikkeling faseren (van geen aandacht naar volledig emissieloos in x jaar)?
  3. Hoe kun je emissies reduceren zonder alleen te focussen op elektrisch materieel?
 4. Interview met Jan Baltissen (Rijkswaterstaat, HWBP) en Lieuwe Gietema (Ballast Nedam) 
  1. Ervaringen met emissiebeperkende maatregelen
  2. Welk effect heeft dit tot nu toe gehad?
  3. Welke maatregelen zijn wat jullie betreft ‘copy ready’ en wat is hierin de eerste, tweede, derde stap etc.?  
 5. Gezamenlijk gesprek experts, opdrachtnemer en opdrachtgever met input vanuit de deelnemers
  1. Hoe gaan we dit samen vormgeven?
  2. Waar lopen we tegen aan? Wat zou hierbij helpen?
  3. Vervolgproces tweede halfjaar 2021 schetsen
 6. Vragenronde vanuit de deelnemers 

Sprekers

Dik de Weger
Dik de Weger
Rijkswaterstaat
Programmamanager Transitiepad Bouwplaats en Bouwlogistiek
Edwin Lokkerbol
Edwin Lokkerbol
De Bouwcampus
Programma maker tussen publiek en privaat gericht op duurzaamheid en innovatie
Jan Baltissen
Jan Baltissen
Rijkswaterstaat
Klimaatadviseur Dijkversterkingen Hoogwaterbeschermingsprogramma
Lieuwe Gietema
Lieuwe Gietema
Ballast Nedam Infra Projects
Tendermanager
Marco Hofman
Marco Hofman
De Bouwcampus en Provincie Noord-Holland
Programmamanager Infra

Organisatoren

Platform WOW
De Bouwcampus