Regelbare drainage: panacee of doos van Pandora?

Introductie

Op 9 februari 2021 informeren STOWA, NHV en Lumbricus je tijdens een online bijeenkomst graag over huidige kennis en inzichten op het gebied van drainage. Zowel wat betreft techniek, effecten, wet- en regelgeving als handhaving.

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
9 februari 2021
Tijd
9.30 - 14.30 uur
Kosten
Geen

Over dit evenement

Regelbare drainage staat vandaag de dag, misschien meer dan ooit, volop in de belangstelling. Vandaar dat het onderzoeksprogramma Lumbricus (waarbinnen een aantal drainageonderzoeken lopen), de STOWA en de NHV het initiatief hebben genomen om, als vervolg op het symposium van 5 jaar geleden, wederom een symposium te organiseren om met elkaar vast te stellen waar we staan met de kennis over RD. We richten ons daarbij vooral op verdrogingsproblematiek op de hoge zandgronden.

Meld je nu aan

Aanmelden kan hier