Praktijkcollege Ketensamenwerking

Hoe kom je tot een betere samenwerking komt zonder 'macht' te gebruiken?

Introductie

Je werkt samen met partners, leveranciers, adviseurs. Vaak gaat dat goed, maar wat gebeurt er als er iets mis is? Als er sprake is van een verstoring of als we het nog niet werkend krijgen? Dan blijkt hoe de kwaliteit van de samenwerking werkelijk is.

Vaak zorgt geharrewar tussen samenwerkingspartners voor verlies van tijd, energie en geld. En de eindgebruiker, degene waar je het allemaal voor doet (bijvoorbeeld de reiziger), staat langer dan nodig in de kou. Gaat het gesprek vooral over wie iets moet doen, of het wel in het contract zit en hoe belangrijk het is? In dit college leer je hoe dat anders kan. 

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
11 februari 2021
Tijd
08.30 - 10.00 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Iedereen die samenwerkt in horizontale en verticale ketens, zowel binnen de overheid als in een publiek-private samenwerking.
Contactpersoon
Rianne Croes
Rianne Croes
Communicatieadviseur

Leerdoelen

Onze wereld wordt steeds complexer: de vraagstukken waar we aan werken, de systemen en het aantal samenwerkingspartijen. We werken samen in ketens en netwerken, maar zijn schakels sterk genoeg?

In het praktijkcollege Ketensamenwerking gaan we aan de hand van een aantal casussen in op de vraag hoe je tot een betere samenwerking komt zonder 'macht' te gebruiken.

Wat zou jij bijvoorbeeld doen in de volgende situaties:

  • Een aannemer verzoekt om een raamcontract na de basislooptijd niet te verlengen omdat hij flink verlies lijdt op 2 nevendelen van het contract. Is dat zijn probleem of een gezamenlijk probleem? Is het zakelijk en professioneel om, ondanks zijn verzoek, te verlengen? Of is het ook zakelijk om te kijken of je dat gezamenlijk moet willen? Hoe kan je dat gesprek voeren? Wat is daarvoor nodig? Hoe kom je hier samen uit?
  • Je krijgt de klacht/melding van de openbaar vervoermaatschappij / tunnelbeheerder dat de verkeerslichten op de eerste kruising voor de tunnel op rood blijven staan voor openbaar vervoer dat de tunnel in wenst te rijden. Er zal wel een storing in de verkeerslichten zitten.
  • Een tram kan een kruising niet veilig passeren. Toch werken de verkeerslichten. De leverancier onderzoekt en stelt de diagnose dat een detectorkaart niet goed functioneert. Is de casus voorbij als die kaart vervangen is?
  • Een verkeerslicht is omgebouwd naar iVRI. Uit de test van de priotalker-app blijkt dat de app met circa 6 seconden vertraging het lichtbeeld geeft van het verkeerslicht. 
  • Veel steden werken aan een mobiliteitstransitie. Ook in de toekomst moet de stad een prettige, leefbare, (verkeers-)veilige en bereikbare omgeving zijn. Veelal betekent dat: meer ruimte voor voetgangers, fietsers en goed OV. De benodigde ruimte wordt in het wegprofiel voor een groot deel gevonden in de ruimte voor autoverkeer. Naast de te accepteren langere reistijd voor automobilisten heeft dat ook impact op de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten, de rijtijd van de bus en de wegcapaciteit bij omleidingen. Hoe verloopt het gesprek met die partijen, verloopt dat naar tevredenheid en kan dat anders/beter?

Je mag dit praktijkcollege niet missen als...

  • je op zoek bent naar de relatie tussen jouw schakel in de keten en die van anderen;
  • je binnen de samenwerking de eindgebruiker centraal wilt zetten;
  • iets niet helemaal loopt zoals je dat had bedacht en de samenwerking spannend wordt;
  • je afhankelijk bent van derden em wilt weten wat jouw regelruimte is;
  • je veel meer het gesprek wil voeren over wat de verstoring betekent voor de eindgebruiker?

Praktijkcolleges met Smart Mobility Academy

Dit praktijkcollege is de tweede in de reeks Smart Mobility colleges die we in 2021 samen met de Smart Mobility Academy organiseren.

Professionals in het werkveld geven veelvuldig aan dat er een gebrek is aan capaciteit en expertise om te kunnen werken aan Smart Mobility. Om in deze kennis te voorzien, heeft de Smart Mobility Academy alle cursussen, opleidingen en andere (online) leervormen op het gebied van Smart Mobility op één plek bij elkaar gezet. De Smart Mobility Academy is onderdeel van het platform Dutch Mobility Innovations (DMI).

Ga naar de Smart Mobility Academy

Sprekers

Edwin Feenstra
Edwin Feenstra
Gemeente Den Haag
Teamhoofd Verkeersmanagement bij Gemeente Den Haag
Natalie Veenkamp
Natalie Veenkamp
DTV consultants
Procesbegeleider Leren en ontwikkelen
Smart Mobility
Terugkijken: Praktijkcollege Verkeer slim sturen
Smart Mobility
Terugkijken: Praktijkcollege Ketensamenwerking
Smart Mobility
Terugkijken: Praktijkcollege Zelfrijdend vervoer
Smart Mobility
Terugkijken: praktijkcollege Data uit voertuigen
Smart Mobility
Terugkijken: Praktijkcollege Data voor structurele diensten
Smart Mobility
Terugkijken: Praktijkcollege Fietsdata
Smart Mobility
Terugkijken: Praktijkcollege Cybersecurity en privacy