Mobility meets Philosophy in de regio: Eindhoven

Een filosofische discussie over verkeersveiligheid en Smart Mobility

Introductie

Hoe maak je jouw areaal verkeersveiliger? Hoe gaan we komende jaren om met Smart Mobility? Het zijn vragen waar we met elkaar dagelijks hard aan werken. Gaat het ons niet helpen als we deze vragen eens vanuit een andere invalshoek benaderen? Want als je doet wat je deed...

Filosofen kunnen ons hier bij uitstek bij helpen. En Eindhoven gaat de uitdaging aan. Aan de hand van hun dagelijkse praktijk gaan we in een online bijeenkomst op 18 november samen met twee filosofen in gesprek over deze onderwerpen. Doe je mee? Bereid je voor op een andere, maar waardevolle blik!

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
18 november 2020
Tijd
09.00 - 11.30 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Wegbeheerders die werken aan de verkeersveiligheid en Smart Mobility oplossingen rondom de stad.
Contactpersoon
Roel Brandt
Roel Brandt
Regioadviseur Zuid-Nederland/Noordoost Nederland

De filosofen

Naomi Jacobs (schrijver en filosoof):

Naomi Jacobs bepleit een herwaardering van het ongeval in het mobiliteitsbeleid. Ze constateert dat we in versluierende, mechanische termen over ongelukken spreken. Terwijl ongevallen ons veel kunnen leren over de aard van het mobiliteitssysteem. Elke nieuwe technologische uitvinding is tevens de uitvinding van haar eigen ongeluk. Beter dan dit te ontkennen, is het feit recht in de ogen te kijken. Vandaar het voorstel: een museum voor het ongeluk.

Henk Oosterling (oud universitair hoofddocent filosofie):

Ons denken over mobiliteit is vastgelopen in contradicties. De beproefde middelen, zoals meer asfalt, werken niet meer. Het liniaire top down denken van de hiërarchiën moet vervangen worden door het ciculair-inclusieve denken van netwerken. Maar alleen veranderingen in denken zijn niet voldoende.

Al in filosofische sferen raken voordat je inlogt op 18 november? Lees dan de publicatie 'Mobiliteit ontmoet Filosofie' waarin (onder andere) Naomi en Henk mobiliteit agenderen.

Deze filosofische discussie is onderdeel van de online reeks ‘Mobility meets Philosophy in de regio’ waarin beheerders geïnspireerd raken om anders te kijken naar hun mobiliteitsopgaven. Eerder organiseerden we al Mobility meets Philsophy: Eindhoven over duurzame bereikbaarheid van de stad. Benieuwd naar de belangrijkste inzichten? Bekijk dan de terugblik

Programma

Programmaleider Verkeer en Vervoer Jan Willem van der Pas opent de bijeenkomst, door de kansen en uitdagingen voor de gemeente Eindhoven te schetsen op het gebied van verkeersveiligheid en Smart Mobility. Daarna delen filosofen Naomi Jacobs en Henk Oosterling hun blik op deze thema’s. Vervolgens is er ruimte voor discussie in twee deelsessies aan de hand van de volgende vragen: 

  • Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid in de stad: De stad is een plek waar verschillende verkeersstromen, weggebruikers en modaliteiten samenkomen. Wat kan leiden tot chaotische momenten en (potentiële) conflicten. Hoe gaan we in de stad om met verkeersveiligheid? En hoe kan gedragsverandering bijdragen een verkeersveilige (binnen)stad? Kunnen wij onze bewoners hierbij betrekken?

  • Smart Mobility

De afgelopen tijd zijn er veel ontwikkelingen rondom Smart Mobility. Deelmobiliteit en MaaS zijn vormen die zorgen voor efficiency. Hoe gaan deze vormen van mobiliteit samen met het bewaren van afstand? Een andere ontwikkeling binnen Smart Mobility is zelfrijdend vervoer. Hoe gaan we om met zelfrijdend vervoer in de stad? 

Experts

Jan-Willem van der Pas
Jan-Willem van der Pas
Gemeente Eindhoven
Programmaleider Verkeer en Vervoer
Naomi Jacobs
Naomi Jacobs
Schrijver en filosoof
Henk Oosterling
Henk Oosterling
Ecosoof

Organisatoren

Platform WOW
NMTM
Gemeente Eindhoven