Water in de circulaire economie - Nieuwe grondstoffen

Introductie

Op donderdag 15 oktober organiseren we het zesde webinar in de reeks Water in de circulaire economie met als onderwerp: nieuwe grondstoffen.

Uit afvalwater kunnen grondstoffen teruggewonnen worden, met toepassingen voor onder andere bioplastics, papier en bouwstoffen voor asfalt en kunstmest. In dit webinar gaan we verder in op de mogelijkheden: wat kun je hier als waterbeheerder mee in je werk?

Locatie
Online, achter je pc
Evenementdatum
15 oktober 2020
Tijd
16.00 - 17.00 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Watersector

Onderwerpen

Energie en Grondstoffen Fabriek

Door met een nieuwe bril naar het traditionele waterzuiveringsproces te kijken, zijn de waterschappen tot een nieuw, uniek concept gekomen: de Energie- en Grondstoffenfabriek. Een combinatie van bestaande en nieuwe technieken maakt het mogelijk energie en grondstoffen te winnen uit afvalwater. Van de teruggewonnen grondstoffen kunnen diverse producten worden gemaakt, zoals bioplastics, papier, bouwstoffen voor asfalt en kunstmest.' AquaMinerals ondersteunt de waterschappen bij het vermarkten van deze nieuwe grondstoffen.

Grondstoffen voor bioplastics

Onlangs zetten vijf waterschappen, slibverwerker HVC en Paques hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van een demo-installatie die PHA gaat terugwinnen uit zuiveringsslib. PHA is de grondstof voor bioplastics. De installatie is een veelbelovende nieuwe stap op weg naar circulaire waterschappen.

Kaumera

Tijdens de ontwikkeling van Nereda is gebleken dat korrelslib hoge gehaltes winbare polysaccharides bevat. Deze polysaccharides, Kaumera genoemd, zijn sterk gelvormend en waterdragend en kunnen worden toegepast in onder meer de landbouw en in de textiel- en papierbranche. Met het betrokken consortium worden twee extractie installaties gerealiseerd en wordt vol op ingezet op business development.

Experts

Leon Korving

Waterschap Brabantse Delta

Projectleider

Leon Korving

Niels van Stralen

Chaincraft

Niels van Stralen

Ronny Theune

AquaMinerals

Commercieel operationeel manager

Ronny Theune

Samenwerkingspartners

Logo Koninklijk Nederlands Waternetwerk
Logo Aqua Minerals
Logo Energie en Grondstoffen Fabriek
Logo KWR Watercycle research institute
Logo STOWA
Logo Platform WOW