Uit ons netwerk: Slimme autos op toekomstbestendige provinciale wegen

Introductie

Het Kennisplatform CROW organiseert op donderdag 17 december een online bijeenkomst over Advanced driver-assistance systems (ADAS). Wat moet je als wegbeheerder weten over ADAS? Wat de laatste ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld? De effecten voor de weginrichting? Wat je handelingsperspectieven zijn als wegbeheerder vanuit Rijk, provincie, gemeente, waterschap? Per wegbeheerder (Rijk, provincie, gemeente, waterschap) wordt er ingegaan op wat ADAS precies betekent voor de weginfra, en een doorkijk naar de toekomst.

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
17 december 2020
Tijd
14.00 - 16.00 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Wegbeheerders van het Rijk, provincie, gemeente, waterschap

Programma

  1. Landelijk beleid ADAS (door Nina Schaap - Ministerie IenW)
  2. Wat is ADAS en waar staan we nu? (door Michel Kosters - Ministerie  IenW)
  3. Effecten op de weg (door Peter Morsink - RHDHV)
  4. Toekomstige ontwikkeling en beheer (door Alex Smienk – LVMB en Marco van Burgsteden - CROW)

Sprekers

Nina Schaap
Nina Schaap
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Senior beleidsmedewerker
Peter Morsink
Peter Morsink
Royal HaskoningDHV
Senior Adviseur slimme mobiliteit en verkeersveiligheid
Alex Smienk
Alex Smienk
Provincie Overijssel
Adviseur - projectleider verkeersmanagement
Marco van Burgsteden
Marco van Burgsteden
CROW
Projectmanager

Samenwerkingspartners

Kennisplatform CROW