Slimme nieuwbouw: de veranderende rol van water

Foto: SmartRoof 2.0, een blauw-groendak dat daadwerkelijk koelt in de zomer

Introductie

De bouw wordt geraakt door een veelvoud aan uitdagingen: de enorme bouwopgaaf, de energietransitie, gebrek aan vakmensen en krapte aan materialen. Op de klimaattop in Glasgow probeert men paal en perk te stellen aan de effecten van klimaatverandering, maar uiteindelijk is het aan overheden, gemeenten, ingenieurs, ontwikkelaars en aannemers of en hoe ze klimaatadaptatie in de bouwopgaaf meenemen. In dit webinar wordt specifiek ingegaan op de veranderende rol van water in, op en bij het gebouw.

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
12 november 2021
Tijd
9.00 - 10.00 uur
Kosten
Geen
Contactpersoon WOW
Ronald Wielinga
Manager Ondernemerschap

Inhoud

In gezond, natuurinclusief, circulair en ‘groen’ bouwen speelt water een hoofdrol. De beknopte geschiedenis van watersensitief bouwen, tot en met de meest recente SMART blauw-groene-watercirculaire inrichting van de bebouwde omgeving passeren in dit webinar de revue. Dit doen we aan de hand van voorbeelden van onderzoeksprojecten en realisaties in onder ander Amsterdam en Rotterdam.

De presentaties worden gegeven door Joris Voeten (WUR), over onder meer optimale waterberging en koeling op daken en sportvelden, en Klaasjan Raat (KWR) over circulair waterhergebruik in de stad. In de discussie gaan we in op de vraag waarom de transitie naar dergelijke gebouwen niet sneller gaat.

Sprekers

Klaasjan Raat

KWR

Water Resources Management | Water Reuse

Joris Voeten

Wageningen Universiteit

Researcher Nature-based Solutions

Weersextremen en de watersector

Klimaatverandering, het is bijna dagelijks in het nieuws. Om de effecten en consequenties van klimaatverandering te zien hoeven we helemaal niet meer ver buiten onze landsgrenzen te kijken. In Nederland is de gemiddelde temperatuur de afgelopen eeuw ongeveer 1,5 graden Celsius gestegen en steeds vaker hebben we te maken met weersextremen. Toenemende neerslag in de winter en langere periodes van warmte en droogte in de zomer. En als het dan regent, is dit steeds vaker in piekbuien. Dit heeft gevolgen voor de watersector. Het watersysteem moet zo ingericht worden dat we onder steeds extremere omstandigheden kunnen voldoen aan de verwachtingen vanuit landbouw, natuur en industrie. En niet te vergeten bewoners van stad, platteland, aan de kust of juist op de hoger gelegen zandgronden.

In een serie van 7 webinars gaan we samen op reis: van klimaatadaptatie in de stad, naar de effecten van droogte en verzilting, het vinden van alternatieve bronnen en bijvoorbeeld slimme nieuwbouw. Hierin komen zaken als belangenafweging en hoe je als waterbeheerder nu keuzes maakt aan bod.

Samenwerkingspartners