Online Brugdialoog: gebundeld aanbesteden

Introductie

De Bouwagenda, Bruggenstichting, CROW, Platform WOW en De Bouwcampus merken op dat er behoefte is aan een brugdialoog. Jouw kennis en ervaring is hard nodig voor de vormgeving van de uitdagende en omvangrijke opgave waar we voor staan: de renovatie van de Nederlandse civiele kunstwerken.

Veel bruggen, maar ook sluizen, viaducten, duikers etc. zijn gebouwd in de jaren 50-60-70 van de vorige eeuw en naderen het einde van hun technische levensduur, waardoor assetbeheerders en -eigenaren geconfronteerd worden met een ingrijpende en kostbare uitdaging. Willen we deze opgave op tijd, veilig, efficiënt en duurzaam uitvoeren, dan is het van belang dat alle betrokken beheerders en marktpartijen met elkaar samenwerken en kennis uitwisselen.

Het afgelopen jaar zijn er diverse Bruggenontbijten georganiseerd om dit onderwerp met elkaar uit te diepen. Op 25 juni starten we met een online vervolg hierop: de Brugdialogen!

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
25 juni 2020
Tijd
08.00 - 09.00 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Deskundigen/professionals die inhoudenlijk betrokken zijn bij het vraagstuk van het toekomstbestendig onderhouden en beheren van civiele kunstwerken in Nederland
Contactpersoon WOW
Jetske Eefting
Programmasecretaris

Samenwerkingspartners

Logo De Bouwcampus
Logo Platform WOW
Logo De Bouwagenda
Logo Bruggenstichting
Logo Kennisplatform CROW