Symposium 'Hansje Brinker en de Waterkerende Kunstwerken 3.0' *wachtlijst*

Kom naar Enkhuizen en bekijk de versterkte Sassluis

Introductie

Dit evenement is vol. Mail naar info@platformwow.nl voor een plekje op de wachtlijst.

Die arme Hansje. Zorgde hij in de 19e eeuw met slechts één vinger voor droge voeten in heel Nederland, in 2022 wordt er heel wat meer van hem gevraagd. Want hoe laat je ruim honderden afgekeurde kunstwerken weer voldoen aan de waterveiligheidseisen?

Eén van de koplopers die deze vraag goed kan beantwoorden is het project Pilot 7 Kunstwerken, waarin Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier samen met TAUW-Friso Civiel B.V. zeven sluizen versterkt binnen het landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Onlangs versterkten zij de Sassluis, die in de Derde Toetsronde werd afgekeurd. Nu is het ideale moment om dit kunstwerk te komen bezichtigen en je onder te dompelen in de geleerde lessen!

Het is het laatste symposium in een reeks van drie (verkenningsfase - planuitwerkingsfase - realisatiefase), waarin we ingaan op de realisatie en dan met name de onderwerpen omgeving, contract, techniek en samenwerking. Het symposium is bedoeld voor kunstwerkers vanuit verschillende gelederen. Denk aan waterschappen, RWS, HWBP, advies- en marktpartijen.

Locatie
De Drommedaris, Paktuinen 1 in 1601 GD Enkhuizen
Evenementdatum
21 april 2022
Tijd
13.00 - 17.30 uur
Kosten
geen
Doelgroep
Waterschappers, RWS'ers, kennisleveranciers en markt
Contactpersoon WOW
Samantha Wicht
Samantha Wicht
Programmacoördinator Human Capital

Programma

Tijdens het symposium leer je over de unieke samenwerking waarbij de uitvoeringskennis al vanaf het begin werd benut. Waar je bij dijken vooral denkt in kilometers, is het bij kunstwerken veel meer denken in centimeters. Verder hoor je hoe de partners dit hebben ervaren en kom je meer te weten over het unieke contract. Ook de samenwerking tussen HWBP en het waterschap wordt behandeld, deze is net even anders bij kunstwerken dan bij een dijkversterking. We gaan met elkaar in gesprek hoe we hier als 'kunstwerkers' van kunnen leren.

13.00 uur
Inloop
13.35 uur
Opening door Gabor Vis van Heemst en Rob Veenman van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Hoofdspreker Lukas Meursing (omgevingsmanager Afsluitdijk) deelt zijn geleerde lessen in de samenwerking rond het versterken van de sluizen.
14.30 uur
Kennissessie, keuze uit: 1) De geleerde lessen uit de samenwerking Opdrachtgever HWBP/Opdrachtnemer HHNK 2) Dompel je onder in de versterkte Sassluis - we gaan kijken op de locatie en horen over de geleerde lessen op het gebied van techniek en omgevingsmanagement
15.25 uur
Kennissessie, keuze uit: 1) Uniek samenwerkingscontract: alle fasen met één partij 2) Dompel je onder in de versterkte Sassluis - we gaan kijken op de locatie en horen over de geleerde lessen op het gebied van techniek en omgevingsmanagement
16.20 uur
Afsluiting en aansluitend netwerkborrel
17.30 uur
Einde