WOW-prijs voor beste samenwerking 2019: de top 3

WOW-prijs voor beste samenwerking 2019: de top 3

Wie wint de publieksprijs en wie de juryprijs?

Op donderdag 19 september 2019 reiken we tijdens de landelijke WOW-dag de tweejaarlijkse WOW-prijs voor beste samenwerking uit. 

Het winnende team (of de winnende teams) mag het bedrag vrij besteden aan alles wat met het project te maken heeft. Denk aan een nieuw deelproject of teambuilding. Dit heeft de winnaar Amsterdam Rainproof van 2017 met het gewonnen bedrag gedaan.

37 inschrijvingen

Dit jaar hebben 37 projecten zich aangemeld voor de WOW-prijs, ieder met een flinke portie professionaliteit en enthousiasme. Uit deze 37 inschrijvingen zijn de volgende 3 projecten geselecteerd voor de laatste ronde.

Top 3: Integraal Ruimtelijk Programma Durgerdam (IRP Durgerdam)

Durgerdam is een karakteristiek dorp met een rijke geschiedenis binnen de gemeente Amsterdam. De Durgerdammerdijk kenmerkt zich door een afwisseling van ‘kapen’ en ‘baaien’ en door de tegenstelling tussen het knusse, compacte dorp op de dijk en de grote open ruimtes in het achterland en op het water.

Durgerdam is monumentaal op allerlei manieren en heeft daarmee alles in zich om deze bijzondere plek te koesteren: naast de formele kaders waarbinnen de dijk is aangewezen als provinciaal monument, heeft het dorp een rijksbeschermd dorpsgezicht en het Vuurtoreneiland is onderdeel van de Stelling van Amsterdam (UNESCO Werelderfgoed).

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft met de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de belanghebbenden (bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van belangenorganisaties) de handen ineen geslagen om tot integrale uitgangspunten te komen voor de waterveiligheid, natuur, verkeersveiligheid, onderhoud van weg en kabels en leidingen, parkeren, en dergelijke. Daarvoor is medio 2017 een jaar extra uitgetrokken om met de bewoners dit participatieproces aan te gaan. In februari 2019 is het voorlopige resultaat, het IRP, ondertekend door de betrokken partners (zowel overheden als bewoners). Hierna gaan de partijen gezamenlijk verder om de plannen te concretiseren en via de benodigde procedures tot realisatie te komen.

Meer informatie over dit project

www.hhnk.nl/durgerdam

 

Ondertekening van het IRP

Top 3: Praktijkproef Amsterdam test innovatieve Smart Mobility toepassingen

Mobiliteit en autorijden verandert in razendsnel tempo. Het duurt niet lang meer of elke nieuwe auto heeft een digitaal adres en communiceert met informatie- en verkeersmanagementsystemen boven en langs de weg. Automobilisten hebben vrijwel allemaal een smartphone met slimme apps voor informatie en navigatie. Het is een ontwikkeling met grenzeloze mogelijkheden.

De Praktijkproef Amsterdam (PPA) richt zich sinds 2012 op het testen en integreren van deze innovatieve technieken in de auto en op de weg. Zo leren we in de praktijk wat werkt en wat nog verder moet worden ontwikkeld. Dat doen we in publiek-private samenwerkingsverbanden, waarbij we ook nauw samenwerken met kennisinstellingen. Ook internationaal, want de lessen en oplossingen van PPA moeten bruikbaar zijn in elke stad, waar ook ter wereld.

De proeven leveren nieuwe en verbeterde diensten op voor weggebruikers. Met als doel een betere doorstroming van het verkeer, veiliger verkeer en een schonere stad. PPA werkt daarom graag samen met wegbeheerders om de resultaten van de proeven breed uit te rollen. Daarnaast leiden de proeven tot nieuwe markten voor het bedrijfsleven.

Tussen 2018 en 2021 werkt PPA samen met de automobielindustrie, serviceproviders en ITS bedrijven aan twee Europese projecten. Concorda richt zich op het testen van communicatietechnologie en gebruikerstoepassingen die nodig zijn om autonoom rijden mogelijk te maken. Bij SOCRATES2.0 gaat het erom weggebruikers van slimmere verkeersinformatie en navigatiediensten te voorzien. Het publiek-privaat delen van data speelt hierbij een essentiële rol.

PPA is een samenwerking van de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en NDW.

Meer informatie over dit project

 

Praktijkproef Amsterdam

Top 3: Zandige dijkversterking Prins Hendrikdijk Texel - Prins Hendrikzanddijk Texel

De drie kilometer lange Prins Hendrikdijk is op een unieke en natuurlijke manier met zand versterkt. Vóór de huidige dijk is een gevarieerd zandig gebied met een dynamisch karakter gerealiseerd, passend bij de Waddenzee. Het project slaat twee vliegen in één klap: een toekomstbestendige dijk en het versterken van de natuurwaarden in de Waddenzee.

Het project is een samenwerking met verschillende projectpartners (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Gemeente Texel, Provincie Noord Holland, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Waddenfonds), de omgeving (bewoners, agrariërs, campingeigenaren, toeristen), aannemer Jan de Nul en de toekomstige natuurbeheerder.

Meer informatie over dit project

 

Fietspad zanddijkversterking Texel