3.11 LVMB samenwerkingsagenda Smart Mobility en vakberaad beheer en bouw: Infrastructuur van de toekomst

Workshop 

Centraal in de samenwerkingsagenda Smart Mobility van het Landelijk VerkeersManagement Beraad staat het ‘samen effectief optrekken ten aanzien van Smart Mobility en verkeersmanagement en dat efficiënt organiseren’. Voorbeelden van acties die worden opgepakt zijn een gezamenlijke visie op data, infrastructuur van de toekomst en de ‘organisatieontwikkeling’. De scope van de samenwerkingsagenda van het LVMB is gericht op de rol van wegbeheerder en een tijdshorizon tot 10 jaar vooruit, zonder het eindbeeld uit het oog te verliezen. De scope van het project van het vakberaad beheer en bouw wat betreft slimme auto’s op toekomstbestendige provinciale wegen is gericht op de een tijdhorizon tot 5 jaar en richt zich op bewustwording bij provinciale medewerkers en no-regret maatregelen.

In deze werksessie richten we ons op de LVMB actie infrastructuur van de toekomst en het project van het vakberaad beheer en bouw wat betreft slimme auto’s op toekomstbestendige provinciale wegen. Deze projecten hebben als doel om gezamenlijk te bewegen naar aangepaste richtlijnen en standaarden voor weginrichting. De volgende onderwerpen worden besproken in de sessie:

  • Inzicht in de LVMB samenwerkingsagenda Smart Mobility
  • Eerste concept resultaten van LVMB actie ‘Infrastructuur van de Toekomst’
  • Eerste concept resultaten van project ‘slimme auto’s op toekomstbestendige provinciale wegen’
  • Inzicht in ontwikkelingen slimme auto’s
  • Inzicht in infrastructurele consequenties voor slimme auto’s

Wij nodigen je uit om met ons mee te denken over de vraag op welke onderdelen van het wegontwerp slimme auto’s invloed hebben.

Door Alex Smienk, trekker LVMB actie infrastructuur van toekomst, provincie Noord-Brabant, John Boender, trekker van ‘slimme auto op provinciale toekomstbestendige wegen’ en Peter Morsink, inhoudelijk adviseur RHDHV

Terug naar het overzicht

 

Lege weg