3.10 iAMPro: assetmanagement is mensenwerk!

Workshop 

Met behulp van assetmanagement kunnen we kapitaalgoederen, die van waarde zijn voor een organisatie, optimaal beheren. De invulling van ‘optimaal’ wordt ingegeven door de doelen die de organisatie nastreeft en de balans tussen prestaties, risico’s en kosten. Hiervoor hebben we onder andere het iAMPro Assetmanagement Model ontwikkeld en daarnaast de nieuwe beheersystematiek en nog een aantal andere producten.

Maar hoe zorgen we er nu voor dat de principes van assetmanagement worden gebruikt door de diverse (decentrale) overheden? We kunnen nog meer producten maken die aansluiten bij de diverse processtappen van het iAMPro Assetmanagement Model! Of zouden we nog meer moeten investeren in het ‘hart’ van het model ‘Mens & Organisatie’? Mensen zullen de producten gaan gebruiken als ze de waarde van assetmanagement zien en eenvoudig kunnen gebruiken.

Daarnaast vormen mensen samen de organisatie. Als CROW willen we de komende jaren meer investeren in het hart van het model, in de mens en de organisatie. Hoe we dat doen gaan we je laten zien tijdens de workshop, tevens gaan we de processtappen van het model toelichten en laten zien dat het model voor meerdere zaken gebruikt kan worden. Graag horen we van jullie wat er volgens jullie nodig is om assetmanagement te laten landen in jullie organisaties en bij de mensen met wie je werkt.

Patrick Gooren, kenniswerker assetmanagement, CROW en Barbara Hasselaar, community
manager iAMPro, CROW

Terug naar het overzicht

 

iAMPro Model