2.7 Smart Shipping in Nederland: drie toekomstige omgevingsscenario’s

Workshop

Smart Shipping is de verzamelnaam voor alle innovaties met betrekking tot vergaand geautomatiseerd varen op zee en de binnenwateren, zowel aan het schip als aan de vaarweg. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ziet veel potentie in deze ontwikkeling in relatie tot de beleidsdoelen en wil de ontwikkelingen dan ook graag faciliteren. Daartoe is het programma Smart Shipping opgezet. Binnen IenW dragen Rijkswaterstaat, DGLM, HBJZ, Kustwacht en ILT dit programma.

De Smart Shipping Challenge in 2017 gaf een eerste aanzet tot actiever samenwerken op het gebied van slimme scheepvaart (oprichting SMASH). Inmiddels heeft de SMASH-community een bereik van ongeveer 1.000 geïnteresseerden en zijn er tientallen bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden dagelijks bezig om geautomatiseerde scheepvaart mogelijk te maken.

In het voorjaar van 2019 is door het Smart Shipping-kernteam een strategische verkenning uitgevoerd naar de mogelijke impact van automatisering op de scheepvaart. Dit heeft geleid tot drie omgevingsscenario’s die een aannemelijk toekomstbeeld schetsen van de scheepvaart, de logistieke keten, de maatschappelijke acceptatie en de rol van de overheid. De scenario’s zijn bedoeld om discussie op te roepen en dat is ook precies waar we jou in deze workshop voor nodig hebben. Samen gaan we verkennen wat de impact zal worden van automatisering in de scheepvaart op de infrastructuur van havens en vaarwegen, de verkeersintensiteit op het water, veranderende taken in nautisch beheer en het tempo waarin zich dit zal gaan afspelen.

Door Jelmer de Lange en Michael Schreuder, Smart Shipping Rijkswaterstaat

Terug naar het overzicht

 

Smart Shipping