Rijn aanzicht

Webinar Hergebruik van Water, oplossing voor droogte terugkijken

Datum: 25 juni 2020

Lengte: 1 uur

Experts: Ruud Bartholomeus van KRW en Jan-Willem Mulder van Evides. 

Download de sheets (pdf)

Inhoud: In het derde webinar uit de webinarreeks Water in de circulaire economie gingen Ruud Bartholomeus en Jan-Willem Mulder samen met Hans Etman en de deelnemers in gesprek over het steeds vaker voorkomende fenomeen van droogte en de manieren waarop hergebruik van water hier een oplossing voor kan bieden. Aan de orde kwamen onder andere:

  • Waterverdeling: hoe bepaal je dat?
  • Samenwerking: er is heel veel kennis op verschillende gebieden, maar om die optimaal tot zijn recht te laten komen is samenwerking heel belangrijk
  • Kwaliteitsissues: kwantiteit moet niet ten koste gaan van kwaliteit
  • Regelgeving

Welke stap kun jij zetten na het kijken van dit webinar? Het devies van de sprekers: ga de samenwerking aan met anderen en heb ambitie en daadkracht met verstand. Zoek actief andere sectoren en organisaties op. Dit onderwerp is van ons allen samen: overheden, drinkwaterbedrijven, bedrijfsleven en eindgebruikers. Echter: de oplossing voor de ene sector moet niet leiden tot problemen voor de andere sector. Bekijk de functies en het watersysteem dus in onderlinge samenhang.

 

 

Water in de circulaire economie

Dit webinar vindt plaats in de webinar reeks Water in de circulaire economie, die we samen met Koninklijk Nederlands Waternetwerk, Aqua Minerals, Energie en Grondstoffen Fabriek, KRW en STOWA organiseren. Je kunt je inschrijven voor een los webinar, of de hele serie volgen.