Kijk de online kennisbijeenkomst over Data uit voertuigen terug

Datum: vrijdag 26 juni 2020

Lengte: 2 uur

Sprekers: Daan Arnoldussen en Marlous Hovestad van NDW (hun contactgegevens zijn in de sheets terug te vinden)

Panelleden: Laurens Schrijnen van RWS, Alex Smienk van provincie Overijssel, Erik Neuteboom van gemeente Zwolle, Doede de Boer van provincie Noord-Holland (hun contactgegevens zijn in de sheets terug te vinden)

Gespreksleider: Roel Brandt

Sheets en resultaten mentimeter (pdf)

Inhoud: Na een introductie van Data uit voertuigen door Daan Arnoldussen en een uitleg over datakwaliteit/analyse en internationale samenwerking door Marlous Hovestad, leveren de deelnemers persoonlijk en via Mentimeter input over mogelijke toepassingen van Data uit voertuigen. 

De bijeenkomst leert ons dat veel gebeurt op het vlak van data uit voertuigen in relatie tot verkeersveiligheid. Door samen stappen te zetten krijgen we grip op de kansen die deze data brengt in ons werk als beheerder. Bij interesse: blijf op de hoogte van de acties die lopen, zoals bijvoorbeeld de vervolgbijeenkomst in november. En als je wilt, haak actief aan door usecases aan te brengen en samen met de andere wegbeheerders en het NDW uit te voeren komende maanden. 

Kijk de online bijeenkomst terug: