Terugblik Webinar Circulair Ontwerpen

In 2050 wil Nederland 95% CO2 reductie bereiken en een circulaire economie zijn, in 2030 is er een tussendoel met 49% CO2 reductie. We hebben de doelstelling om in 2050 volledig klimaatneutraal en circulair te zijn. Politiek is het doel vastgesteld om binnen de huidige kabinetsperiode 1 megaton CO2 reductie te bereiken.

Urgentie circulair ontwerpen!

Ontwerpen is de spil om circulariteit in projecten vorm te geven, waardoor we per saldo minder bouwmaterialen nodig hebben en langer met onze gebruikte bouwmaterialen kunnen bouwen.

In dit webinar gaat het over circulaire ontwerpprincipes en hoe deze toe te passen zijn in bouwprojecten. Dit doen we met enkele praktijkvoorbeelden in de grond-, weg- en waterbouw.  Dit geeft een inzicht in de mogelijkheden die er nu al zijn. Door deze bewustwording verwachten wij dat we in de komende kabinetsperiode 20% nieuw materiaal kunnen besparen.

De ontwerpprincipes zijn van belang om Circulariteit als onderdeel van duurzaamheid een plek te geven in het ontwerpproces.  Dit zal in de toekomst leiden tot een circulaire bouweconomie. 

Bekijk hier het interessante webinar door de experts Cor Luijten (gemeente Rotterdam) en Machiel Crielaard (Rijkswaterstaat).