Terugblik Water Ontmoet Waterdag 2011

Op dinsdag 1 november vond de tweede Water Ontmoet Waterdag plaats. De dag stond net als de voorgaande keer in het teken van ervaringen uitwisselen, netwerken, inspiratie opdoen en leerzame voorbeelden van (geslaagde samenwerking in) waterbeheerders uit de praktijk uit te wisselen met inbreng van collega-beheerders uit rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en havens. Het thema van dit jaar is 'Samen Uitvoeren'.

Winnaars tijdens WOWater-dag

Uit 20 inzendingen koos de jury het project Koopmanspolder als winnaar van de eerste samenwerkingsprijs. Dat gebeurde tijdens de Water Ontmoet Waterdag in Den Bosch op dinsdag 2 november. Maar er waren meer 'winnaars'. De nieuwe WOW-makelaar regelde de eerste uitwisseling van vier medewerkers van verschillende organisaties.

In de voormalige veemarkthallen in Den Bosch kwamen bijna 250 waterbeheerders samen om te netwerken, kennis uit te wisselen en ideeën op te doen. Voorzitter van Water Ontmoet Water, Theo van de Gazelle, vertelde dat de doelstellingen van WOW goed aansluiten bij de plannen van het Kabinet Theo aan het woordRutte. Zij hebben 'water' namelijk aangemerkt als een van de tien topsectoren voor het aanjagen van innovatie. "De innovatiekracht van onze watersector wordt doelgericht ingezet om onze economie een krachtige impuls te geven", vertelde Theo de aanwezigen. "Ook met het Bestuursakkoord Water investeren we in de waterketen om het watersysteem beter te beheren. Taken optimaal op elkaar afstemmen, daar gaat het om."

OverzichtLaarzen

Koopmanspolder

De eerste samenwerkingsprijs is in die zin zeker innovatief te noemen. De jury beoordeelde op de diversiteit van de betrokken partners (gemeente, rijk, provincie, waterschap, haven), de mate van realisatie/bewezen effect en op het gebruik van innovatie werkvormen/nieuwe media. Het project Koopmanspolder ontving een cheque van 15.000 euro om hun goede voorbeeld van samenwerking verder te brengen. Het project Koopmanspolder is een samenwerkingsproject van Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat Waterdienst, Kennisinstituut Deltares, Staatsbosbeheer, Dienst Landelijke Gebied en de gemeente Medemblik. Voor de Koopmanspolder bij Andijk/Wervershoof is een bijzonder ontwerp gemaakt, waarin landschap, natuur en recreatie gecombineerd worden met een proef voor toekomstgericht waterbeheer. De jury: "Een open laboratorium voor onderzoek naar een passend antwoord op de stijging van de zeespiegel, is een regelrechte voortzetting van de Nederlandse traditie om water serieus en groots ter hand te nemen."

Prijswinnaars

 

 

 

 

 

WOW-makelaar

Ronald Nieuw is ook de WOW-makelaar. Om kennis en ervaring uit te wisselen tussen organisaties gaat Ronald Wielinga, als WOW-makelaar, aan de slag om medewerkers voor korte of langere tijd bij een andere organisatie te laten werken. Op het podium kondigde hij de eerste uitwisselingen aan:
Bram Rosenbrand van de Unie van Waterschappen gaat naar RWS. Peter Willems van waterschap Rivierenland neemt een kijkje bij de Unie van Waterschappen. Astrid Meier (RWS Waterdienst) gaat aan de slag bij Dienst Landelijk Gebied met de waterwiki en Alies Visser (RWS Oost-Nederland) gaat zich tijdelijk bij waterschap Rivierenland bezighouden met vergunningverlening.

Heb je interesse in een kijkje in de keuken bij een andere organisatie, neem dan contact op met Ronald, 06 - 121 38 876 of mail naar ronald.wielinga@platformwow.nl.

Workshop presentaties WOWater dag