Terugblik Netwerkevent Infra-Innovatie Netwerk

Het Netwerkevent Infra-Innovatie Netwerk

Op 10 januari organiseerden we samen met gemeente Zoetermeer en CROW het Netwerkevent Infra-Innovatie Netwerk. Hieronder een terugblik van deze dag.

Het netwerkevent Infra-Innovatie Netwerk wil belemmeringen wegnemen en het daadwerkelijk toepassen van technische innovaties in de grond-, weg-, watersector bevorderen. Het netwerk brengt vraag en aanbod van innovaties bij elkaar. Tijdens het netwerkevent konden deelnemers, naast de uitgebreide mogelijkheid tot netwerken, verschillende themasessies en innovatiecafés met betrekking tot infra innovaties en een innovatiemarkt bezoeken. Op deze innovatiemarkt stonden diverse stands waar innovators innovaties presenteren.

Het netwerkevent biedt een mooie kans om te komen tot het stimuleren en implementeren van innovaties binnen de eigen organisatie, of juist om eigen innovaties te presenteren direct aan de doelgroep! Het event biedt zowel kansen voor opdrachtgevers als voor opdrachtnemers/marktpartijen.

Programma

Het programma bestond uit een plenair programma en vervolgens uit innovatiebijeenkomsten met themasessies en innovatiecafés.

Opening

De oude margarinefabriek is veranderd in een innovatiefabriek. Met een bruisende energie, een industriële setting, en een combi van onderwijs, ICT en vakmanschap was dit een mooie locatie voor onze bijeenkomst van Infra Innovatie netwerk die we samen met het CROW en de gemeente Zoetermeer organiseerden.

Jan Harm Brouwer van de provincie Zuid-Holland opende als dagvoorzitter de middag. Hij verwelkomde als eerste Andre Huijkman, de gemeentesecretaris van Zoetermeer. Hij sprak over het belang van innovatie en “de hersens uit de mouwen steken”. Innovatie moet als urgentie worden gezien, want anders komt er iets wat we zelf niet willen. We moeten samen met de sector optrekken en samen nadenken, zo komt er meer snelheid in en creëren we kruisbestuiving. Hij vergeleek nog twee wegen die elkaar kruisen: hier ontstaat altijd de ontmoeting.

Bert Mulder, lector Informatie, Technologie en samenleving nam ons mee in (big)data en infrastructuur. Het data gedreven werken transformeert de sector en hij nam ons mee in een paar voorbeelden die nu al datagestuurd zijn, zoals het geheel automatisch asfalteren met verkanting of het gebruik maken van een digital twin.  We zijn nu een toekomst aan het maken van een samenhangend stelsel van infrastructuur en integrale dataverwerking. Vragen die daarbij nog wel van belang zijn is wie we dit laten doen? Google, doen we het zelf? En van wie is dan die data? Inmiddels hebben we te maken met snelle ontwikkelingen in de hele sector. In het verleden was er meer een langzame ontwikkeling waardoor het verleden een goede voorspeller voor de toekomst kon zijn. Maar nu de ontwikkelingen zo snel gaan moeten we ontwerpend denken en denken vanuit de toekomst. Dit is nog een hele uitdaging, die de transformatie van de sector stimuleert. We moeten dus met zijn allen een breder beeld van morgen ontwikkelen om de kansen en uitdagingen te kunnen zien.

Bekijk hier de presentatie in pdf.

1. Innovatiecafé Energietransitie

Verschillende partijen pitchen  tijdens deze bijeenkomst over hun infra gerelateerde innovaties die bijdragen aan de energietransitie. De sessie wordt ingeleid door Jan Ploeger van de provincie Zuid-Holland.

De volgende innovaties worden gepresenteerd:

  • Combikabel DC (CityTec)
  • Gelijkspanningsnetwerk (Engie)
  • Circulaire kantbeschoeiing & damwanden (ARN Recycling)
  • Van Zeefgoed Naar Asfalt - VAZENA (KNN Cellulose)

Bekijk hier de presentatie in pdf.

2. Themasessie Aanbesteden met kleuren

100% aanbesteden op kwaliteit, waarbij ook geselecteerd is op samenwerken. Dimitri Jansen en Henry Bijkerk Provincie Overijssel en Karst-Jan Beens en Martin Boom van de Beens Groep namen ons mee in dit proces. Bij de aanbesteding van het kanaal Almelo - De Haandrik is hiervoor gekozen. De provincie nam ons mee in de uitvraag en de keuze voor een bouwteam. Zij hebben eerst zelf goed nagedacht over hun visie als team op samenwerken en hebben de teamleden getest op karakter. Vervolgens hebben zij om een plan van aanpak gevraagd waarin de visie van de aannemer op samenwerking is gevraagd. Nu het project gestart is merken ze dat er goed met elkaars problemen wordt meegedacht. Daarnaast hebben zij ook een onafhankelijk moderator/coach ingeschakeld om te zorgen dat iedereen scherp blijft en dingen niet zomaar aanneemt. Uit de zaal worden complimenten gegeven voor het lef wat de provincie heeft getoond om zo aan te besteden. Ze laten mooi zien dat het wel degelijk kan!

Bekijk hier de presentatie in pdf.

3. Innovatiecafé Klimaat

Verschillende partijen pitchen  tijdens deze bijeenkomst over innovaties gericht op klimaatadaptieve wegen en fietspaden. De sessie wordt ingeleid door Loes van der Linden van de gemeente Rotterdam.

Er is een aantal innovaties gepresenteerd:

  • Drainbrick / Drainstop (Drainvast)
  • Bufferblock (Bufferblock)
  • Urban Rainshell (EWB)
  • Flowsand (Aquaflow)

Bekijk hier de presentatie in pdf.

4. Themasessie Circulaire infra: IFD bruggen (Industrieel, Flexibel en Demontabel)

Circulair, duurzaam en efficiënter

IFD staat voor Industrieel, Flexibel, Demontabel: werken met gestandaardiseerde interfaces die fabrieksmatig zijn geproduceerd, snel aangebracht kunnen worden en geschikt zijn voor hergebruik. Door de verbindingen tussen elementen van bijvoorbeeld een brug te standaardiseren wordt de bouw circulair, duurzaam en efficiënter. Aanleidingen voor IFD zijn de klimaatdoelstellingen, de vervangingsopgave en de opgave om circulair te werken. Afgelopen jaar heeft de NEN samen met opdrachtgevers, bouwbedrijven, constructeurs en ingenieursbureaus een Nederlandse Technische norm (NTA) ontwikkelt die de basis vormt voor het aanbesteden en bouwen van beweegbare bruggen. In de themasessie vertelde Jan van Asten (Provincie Noord-Holland) over wat het bouwconcept inhoudt, hoe de samenwerking tussen de partijen verlopen is en hij geeft een vooruitblik naar meer toepassingen van IFD-bouwen in de GWW. Als eerste wordt het nu meegenomen in de aanbesteding van de Cruquius brug in Noord-Holland. De deelnemers uit de zaal zien vooral de noodzaak om IFD-bouwen toe te gaan passen. Daarop aansluitend kwamen dan ook reacties om het concept sterker te maken. De reacties hadden vooral betrekking op het hergebruik van elementen en hoe je de kwaliteit hiervan kan waarborgen (monitoren en veiligheid bij hergebruik). Ook was er nog een pleidooi voor open data.

Bekijk hier de presentatie in pdf.

 

Bijeenkomst