Terugblik en presentaties Smart Mobility in de praktijk van Zuid-Holland

zaal tijdens introductie smart mobilityLieke Berghout van BEREIK! opent de middag namens de vier organiserende partijen: BEREIK!, De Verkeersonderneming, Platform WOW en de Innovatiecentrale. Lieke haalt het net verschenen rapport aan: ‘Van B naar anders’ van de Raad voor de Leefomgeving. Boodschap van De Raad voor de Leefomgeving is onder andere: leg niet nog meer asfalt aan of spoorlijnen, maar investeer in samenwerken. Kijk gezamenlijk naar het mobiliteitsvraagstuk en durf ook het geld optimaal te besteden.

De reiziger betrekken


spreker onno van veenDe keynote werd verzorgd door Onno van Veen (Verkeersonderneming) over ‘De reiziger betrekken’. Eerst gaat Onno in op de systeemoriëntatie van waaruit de overheid denkt: lange termijn, visie gedreven, ontwerp-gestuurd en zorgvuldig/planmatig. Dit staat echter haaks op de reizigersoriëntatie: korte termijn, urgentie gedreven, vraag gestuurd en flexibel. Vanuit de Verkeersonderneming hebben zij een aantal onderzoeken gedaan om meer beeld bij de reizigersoriëntatie te krijgen. Zowel kwalitatief als kwantitatief. Kwantitatief hebben zij een mobiliteitsgelukindex gemaakt, waarin iedere deelnemer inzicht krijgt hoe mobiliteit bijdraagt aan zijn geluk. Kwalitatief hebben zij bijvoorbeeld het Maas-marktonderzoek over reisbehoefte, gedrag en opinies gedaan. Vervolgens hebben zij een aantal persona’s benoemd die een specifieke mobiliteitsbehoefte hebben. 

 Bekijk deze presentatie over De reiziger betrekken.

Presentatie Smart Mobility Experiment ‘Innovatief werken met incident data’


presentatie innovatief werken met incident dataDe test ‘Innovatief werken met incident data’ werd toegelicht in een groep van zo’n 40 belangstellenden. Robert, Danny en Arnold hebben in een vraaggesprek met Peter verteld over de opzet van de proef en eerste resultaten laten zien. Doel van de test was het centraal ontsluiten en combineren van alle bronnen. Er was veel enthousiasme over de test, met name omdat de incidenten en pechgevallen in zo’n 10% van de gevallen eerder bij de wegverkeersleider bekend zijn, waardoor deze hier sneller op kan acteren. De eerste onderzoeksresultaten zullen voor de zomer beschikbaar komen.

Presentatie Samenwerkende verkeerscentrales in de praktijk


spreken samenwerkende verkeerscentralesIn 2011 is de Regiodesk in Zuid-Holland van start gegaan. Via de Regiodesk werken de vier operationele verkeerscentrales in Zuid-Holland samen. Maar zoals het ging tijdens de start van de Regiodesk, gaat het nu al lang niet meer. In een compacte presentatie schetste Berend Feddes (Provincie Zuid-Holland) met praktische informatie de ontwikkeling in de samenwerking van de afgelopen 7 jaar; van ‘elkaar bellen en afstemming over iedere inzet’ naar ‘gekoppelde systemen en inzet met één-druk-op-de-knop op basis van heldere afspraken vooraf’. Kasper van Blijderveen (Regiodesk BEREIK!) kon deze werkwijze illustreren aan de hand van zijn praktijkervaring rond de inzet van verkeersmanagementmaatregelen tijdens de Keukenhof en het Bloemencorso.

Bekijk deze presentatie over Samenwerkende verkeerscentrales in de praktijk.

Presentatie Regelaanpak ‘Kleine Ruit’ Den Haag

zaal en spreker regelaanpakDe regelaanpak is een methode om verkeersmanagementmaatregelen gestructureerd en in samenhang met elkaar in te zetten conform het beleid. De gemeenten Den Haag en Rijkswaterstaat hebben deze methodiek toegepast in de praktijk van 'de kleine ruit' in Den Haag. Doel van deze proef was het opdoen van ervaring (praktijktest). De haalbaarheid van Regelaanpak met bestaande middelen werd getoetst. Er werd invulling geven aan regionale samenwerking en het behalen van een (kleine) winst van de doorstroming. De eerste evaluatie van de aanpak wordt nog voor de zomer van 2018 verwacht en zal worden gecommuniceerd via Platform WOW en BEREIK! De eerste inzichten van het gebruik zijn echter al bekend: instroom-beperkende maatregelen die de regelaanpak voorstaat op het hoofdwegennet zijn precair; de theorie van de regelaanpak is lang niet altijd (snel) toepasbaar in de praktijk. Ontwerp, administreren, configureren en beheren kosten veel tijd. Een ‘Hands on’ projectteam is belangrijk, met specialisten die goed kunnen samenwerken en kennis van DVM-systemen hebben, is een must. 

Presentatie Regelaanpak kleine ruit

Presentatie over Coolsingel / Maastunnel: ‘Weet hoe je er komt’

spreker en zaal coolsingel en maastunnelDe langdurige renovatie van de Maastunnel en de Coolsingel tegelijk stelt de bereikbaarheid van de stad Rotterdam op proef. Moderne en onorthodoxe maatregelen waren nodig om de afsluiting in goede banen te leiden met als doel om alleen bestemmingsverkeer in de stad te krijgen. Dit had consequenties voor het gehele verkeersnetwerk. Over de (interne) uitdagingen van de samenwerkende organisaties (o.a. gemeente Rotterdam en RET), de noodzaak van verkeersregie (24/7 monitoring en regelscenario’s) en vooral over het belang van doeltreffende communicatie met de reizigers van de website, tot social media en de nieuwe rubriek weer en verkeer bij RTV Rijnmond. Gemeentes kunnen zo gezien worden als de experts in burgercommunicatie.

Presentatie Coolsingel- Maastunnel