Terugblik drie regiobijeenkomsten Stedelijk Verkeersmanagement

In april en mei 2016 organiseerden we drie regiobijeenkomsten over Stedelijk Verkeersmanagement in Helmond, Den Haag en Zwolle. Tijdens deze bijeenkomsten kwamen veel nuttige onderwerpen naar voren; de meeste waren herkenbaar maar sommige ook betrekkelijk nieuw. Onderaan deze pagina staan de verslagen per bijeenkomst.

De werkgroep Stedelijk Verkeersmanagement heeft nu besloten om aan de slag te gaan met de onderwerpen 'evaluatie en zichtbaarheid' en 'multimodaliteit'. 

Besproken onderwerpen

Tijdens de bijeenkomsten zijn de volgende onderwerpen benoemd:

  • C-ITS in de stad
  • evaluatie en zichtbaarheid naar bestuur en beleid
  • data (zicht op de stad)
  • verkeersmanagement voor fiets (en voetganger)
  • multimodaliteit (niet alleen keuzegedrag, maar ook de integrale regelaanpak en het stellen van prioriteiten)
  • beheer en onderhoud
  • tijdelijke situaties (WIU, evenementen)

Aan de slag met 'evaluatie en zichtbaarheid' en 'multimodaliteit' 

Het onderwerp ‘C-ITS in de stad’ komt in programma Beter Benutten Vervolg uitgebreid aan de orde. Beheer en onderhoud gaat binnen het LVMB opgepakt worden en het CROW is bezig met een kennisbundeling t.a.v. verkeersmanagement bij tijdelijke situaties. Daarom is nu de keuze gemaakt om als eerste met de onderwerpen 'evaluatie en zichtbaarheid' en 'multimodaliteit' aan de slag te gaan. Beide onderwerpen hebben overigens ook veel met data te maken.

Bijdrage leveren?

Voor beide onderwerpen wordt een korte aanpak opgesteld dat daarna in de werkgroep en in het LVMB besproken zal worden. Wil je een bijdrage leveren aan een van deze onderwerpen? Stuur dan een e-mail naar info@platformwow.nl.

Presentaties over Stedelijk Verkeersmanagement

Video Innovatiecentrale

Terugblik Helmond vrijdag 1 april

Uniformiteit in Stedelijk Verkeersmanagement

Een belangrijke uitdaging in het Stedelijk Verkeersmanagement is om in te spelen op de talloze initiatieven uit de markt en om afspraken te maken over landelijke uniformiteit.

Dat blijkt uit de bijeenkomst Stedelijk Verkeersmanagement die afgelopen vrijdag 1 april in Helmond is gehouden.

Basissystematiek rondom projecten en regio's

Ariea Vermeulen van Platform WOW: 'Er zijn ontzettend veel ontwikkelingen binnen het Stedelijk Verkeersmanagement waarbij initiatieven vanuit de markt een belangrijke rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan de wildgroei van apps rondom allerlei projecten of regio’s. Bij de wegbeheerders die in Helmond aanwezig waren bestond een duidelijke behoefte om een basissystematiek af te spreken rondom dit soort projecten of regio’s'. Volgens de deelnemers aan de bijeenkomst waren vooral de onderwerpen Beheer & onderhoud, C-ITS en automatisch rijden en Monitoring & evaluatie belangrijk om verder op te pakken.

Kennis en expertise Stedelijk Verkeersmanagement bundelen

De bijeenkomsten Stedelijk Verkeersmanagement in Helmond, Den Haag en Zwolle worden georganiseerd door Platform WOW, CROW, TrafficQuest en LVMB. Het doel is om kennis en expertise op het gebied van Stedelijk Verkeersmanagement te bundelen, gezamenlijk projecten en onderzoek uit te voeren, afspraken te maken over landelijke uniformiteit en de effectiviteit van Stedelijk Verkeersmanagement zichtbaar te maken bij bestuurders en beslissers. 

Belangrijkste onderwerpen Stedelijk Verkeersmanagement

Tijdens de bijeenkomst in Helmond hebben bijna 40 professionals van met name overheid bepaald welke drie onderwerpen op dit moment binnen Stedelijk Verkeersmanagement het belangrijkste zijn. Vervolgens is per onderwerp bepaald wat de vragen zijn die er leven en welke vragen als eerste moeten worden opgepakt. Op woensdag 13 april (in Den Haag) en dinsdag 10 mei (in Zwolle) wordt er in een nieuwe samenstelling verder op deze onderwerpen ingegaan. Uiteindelijk is het doel dat de werkgroep Stedelijk Verkeersmanagement de belangrijkste vragen gaat oppakken.

Downloads

Presentatie Henk Taale: Waarom Stedelijk Verkeersmanagement een hoge prioriteit dient te krijgen (pdf; 860 KB). 

Video Innovatiecentrale

In Helmond werden we welkom geheten door Laurens Schrijnen, de directeur van de innovatiecentrale. Hij toonde ons het volgende filmpje voordat hij ons een en ander duidelijk maakte over smart mobility. Aan het eind van de bijeenkomst verzorgde hij ook een rondleiding door de innovatiecentrale.

Terugblik Den Haag woensdag 13 april

Stedelijk Verkeersmanagement vraagt om een efficiënte manier van data verzamelen en uitwisselen

Dat was de rode draad van de bijeenkomst Stedelijk Verkeersmanagement op woensdag 13 april in Den Haag.

Data verkrijgen en maximaal uitnutten

Het is niet alleen een uitdaging om aan de juiste data te komen, bijvoorbeeld rondom het thema ‘fiets’, maar ook om deze maximaal uit te nutten. Daarnaast kwam naar voren dat Verkeersmanagement al lang niet meer alleen het werkterrein van verkeerskundigen is, maar veel breder moet worden opgepakt.

Kennis en expertise Stedelijk Verkeersmanagement bundelen

De bijeenkomst Stedelijk Verkeersmanagement in Den Haag was de tweede in een serie van drie. Het doel is onder andere om kennis en expertise te bundelen, gezamenlijk projecten en onderzoek uit te voeren, te zorgen voor meer landelijke uniformiteit en de effectiviteit van Stedelijk Verkeersmanagement beter zichtbaar te maken. Op 10 mei is de derde bijeenkomst in Zwolle. Daarna zal de werkgroep Stedelijk Verkeersmanagement zich storten op de belangrijkste vragen die naar voren zijn gekomen. 

Downloads
Presentatie Arjen Reijneveld (gemeente Den Haag): Stedelijk Verkeersmanagement, je kan er niet omheen (pdf, 2,5 MB).
Presentatie Emile Oostenbrink (CROW): Waarom Stedelijk Verkeersmanagement een hoge prioriteit dient te krijgen (pdf; 860 KB).

Terugblik Zwolle dinsdag 10 mei

Op dinsdag 10 mei vond de derde en laatste bijeenkomst Stedelijk Verkeersmanagement in Zwolle plaats.

Kennis en expertise Stedelijk Verkeersmanagement bundelen

De bijeenkomst Stedelijk Verkeersmanagement in Zwolle was de laatste in een serie van drie. Het doel is onder andere om kennis en expertise te bundelen, gezamenlijk projecten en onderzoek uit te voeren, te zorgen voor meer landelijke uniformiteit en de effectiviteit van Stedelijk Verkeersmanagement beter zichtbaar te maken. Binnenkort zal de werkgroep Stedelijk Verkeersmanagement zich storten op de belangrijkste vragen die naar voren zijn gekomen.

Downloads
Je kunt hier de presentatie van Daniël Uenk over Stedelijk Verkeersmanagement in Zwolle (pdf; 3,7 MB) downloaden.