Terugblik bijeenkomsten Vervangingsopgaven van kunstwerken: hoe voorkom je Genua?

In maart 2019 vonden er drie ontbijtsessies 'Vervangingsopgaven van kunstwerken: hoe voorkom je Genua?' plaats onder leiding van dagvoorzitter Maurice van Rooijen. Bij Den Bosch heeft Erik Jansen de aftrap gegeven. De bijeenkomsten trokken volle zalen en waren zeer geslaagd.

Een aantal rode draden kwamen terug in alle presentaties:

 • de roep om samen te werken, met elkaar als overheden en met de markt
 • de wens en de noodzaak om te blijven innoveren
 • het tekort aan capaciteit van technisch personeel

Saskia Brok en Ronald de Bruijn - provincie Zuid-Holland (sessie Den Haag)

Saskia Brok en Ronald de Bruijn gingen in op de grootte en complexiteit van het probleem in hun provincie met 91 beweegbare kunstwerken, 140 km vaarwegen en 550 km wegen die zij in beheer hebben. En elke brug is anders.

De provincie Zuid-Holland is jaren terug al gestart met deze problematiek en durft nu de stelling wel aan dat ze 'in control' zijn, vanwege de regelmatige inspecties. Maar ook binnen Zuid-Holland blijven er dilemma’s, zo zijn zij soms geen eigenaar maar wel beheerder, vragen we allemaal om dezelfde technische mensen en moeten we dus toch nog slimmer gaan werken. Zij denken hierbij bijvoorbeeld aan verkorte projectstudies en constateren dat nu ze gecertificeerd zijn voor AM dit ook leidt tot continue verbeteringen.

Bekijk de presentatie (pdf).

Yvonne Courage en Menno ten Cate - gemeente 's-Hertogenbosch (sessie Den Bosch)

Yvonne Courage en Menno ten Cate vertelden hoe de gemeente 's-Hertogenbosch omgaat met haar opgave rondom beheer en beleid. Van ad hoc naar pragmatisch, planmatig en risicogestuurd. Enkele waardevolle lessen die genoemd zijn:

 1. zorg dat je informatie op orde is;
 2. zorg voor voldoende en de juiste kennis en kwaliteit en zoek hierbij ook de samenwerking op;
 3. zorg voor de juiste communicatie, informeer je bestuurders en breng risico's in kaart en prioriteer.

Bekijk de presentatie (pdf).

Eef Uiterwijk en Lindy Molenkamp - Provincie Overijssel (sessie Zwolle)

Eef Uiterwijk ging in op de vraag hoe voorkomt de provincie Overijssel een situatie als Genua en welke maatregelen treffen zij als provincie. Dit werd gedaan aan de hand van tien punten:

 1. Assetmanagement en programmering
 2. Areaalbeleid
 3. Levensduur verlengende maatregelen
 4. Soberder richtlijnen
 5. Standaardisatie (modulebouw)
 6. Opdrachtgeverschap
 7. Financiering
 8. Gebiedsontwikkeling / Burgerparticipatie
 9. Kennis delen & samen ontwikkelen
 10. Innovaties

Bekijk de presentatie (pdf).

Jan Slager – Rijkswaterstaat

Jan Slager zijn leerervaring: 'onverwachte dingen worden verwacht dingen'. Jan Slager begon met een plaatje van de Chinese Muur in onderhoud. Een plaatje dat aantoont dat vervanging en renovatie van alle tijden is. Maar nieuwe ontwikkelingen zorgen ook voor nieuwe uitdagingen. Wat betekent bijvoorbeeld truckplatooning voor de belasting van een brug, of wat betekent het als er droogte blijft, waardoor veel schepen niet kunnen varen en het spoor en de weg meer belast worden?

Rijkswaterstaat heeft inmiddels een planning en begroting tot 2050. Vooralsnog gaan ze ervan uit dat er tot 2050 4,5 miljard nodig is. En er is nu 1,5 gereserveerd. Jan Slager constateert een noodzaak tot anders samenwerken met de schaarste aan specialistische deskundigheid, schaarste aan ruimte en een schaarste aan materialen.

Jan Slager vertelt ook dat er voor het circulaire viaduct naar een nieuwe locatie gezocht wordt: je leest er meer over bij het nieuws op deze website!

Bekijk de presentatie (pdf).

Annemarij Kooistra - gemeente Amsterdam

Annemerij Kooistra gaat in op de programmatische aanpak van Amsterdam. En dat die nodig is blijkt wel uit het rapport met de titel 'Factor 20'. Dit betekent 200 km gemeentelijke kades (maximaal 0,5 km kade per jaar vervangen) en 850 verkeersbruggen (maximaal 2 per jaar aangepakt). In dat temp zijn we over 400 jaar klaar, maar het moet in circa 20 jaar gebeuren.

Als Amsterdam zo doorgaat, loopt de achterstand verder op. Een intensieve, intrinsieke verandering is dringend nodig. Voor kademuren zijn ze een innovatiepartnerschap gestart, waarvan ze de uitkomsten ook zullen delen.

Bekijk de presentatie (pdf).

Harm Telder – Bruggenstichting

Harm geeft antwoord op de vraag of Genua ook in NL kan gebeuren: JA, als we niks doen. Harm vraagt speciale aandacht voor bruggen en wil een versnelling bereiken door samenwerking. Hij pleit voor de oprichting van een 'Brugbeheerders ontmoeten Brugbeheerders' (BBOBB). Het initiatief BBOBB is ontstaan in het Bouwcampus-project ‘Kernteam Stroomversnelling Bruggen’ en in samenwerking met CROW ingevuld door De Nederlandse Bruggenstichting.

Bekijk de presentatie (pdf).