Terugblik bijeenkomst Smart Mobility in Zuid-Nederland

Circa 60 wegbeheerders kwamen samen in Helmond. Peter Hoernig (Innovatiecentrale) opende de dag namens Innovatiecentrale, Platform WOW, SmartwayZ.NL en programma Smart Mobility. Pieter van Ginneken, programmamanager SmartwayZ.NL, pakte de opening verder over en legde ook de rol van SmartwayZ.NL uit. Het belang van Smart Mobility is hierin cruciaal. 

Samenwerken aan betrouwbare data

Kai Feldkamp, programmamanager Smart Mobility bij Rijkswaterstaat, heeft het daarna over samen kiezen en samen delen. De kern voor Smart Mobility is het uitwisselen van data tussen voertuigen, schepen, fietsers, openbaar vervoer en de weg. Naast data-uitwisseling tussen voertuigen zitten er natuurlijk mensen in deze auto’s die de keuzes moeten en kunnen maken.

Smart Mobility draagt bij aan leefbaarheid, veiligheid en doorstroming

Kai roept op om samen te werken aan betrouwbare data. Het LVMB heeft samen met Platform WOW een samenwerkingsagenda Data opgesteld. Kai roept deelnemers op om hierbij aan te haken. Een aantal onderwerpen uit deze agenda zijn: infrastructuur, gebruikers en data. Bekijk hier de presentatie (pdf).

Smartbox

Nicole van Gils (Rebel) vertelt over de Smartbox, een digitale tool die een breed overzicht geeft van de beschikbare smart mobility-maatregelen. Deze zijn ingedeeld in categorieën: dynamisch verkeersmanagement, (C)ITS, MaaS, mobiliteitsmanagement en automatisch rijden. De Smartbox is bedoelt als eerste ideeënlijst en deze is op dit moment vooral bruikbaar voor het provinciaal- en hoofdwegennet. Voor binnenstedelijke wegen is nog een doorontwikkeling nodig.

Zev Starmans (Rijkswaterstaat) vertelt vervolgens over de toepassing van de Smartbox in het project InnovA58. Deze toepassing leverde maatregelen op het reisgedrag en op het rijgedrag. Bekijk hier de presentatie (pdf).

Ook interesse in de Smartbox? Dan kan je een mail sturen aan info@smartwayz.nl.

Samen stad in, stad uit

Martijn Laenen (Gemeente Breda), Michael van Egeraat (Provincie Noord-Brabant) en Jeroen van der Werf (Rijkswaterstaat/Innovatiecentrale) geven een toelichting op het project 'Samen stad in, stad uit'. Dit project gaat over aansluiting tussen gemeentelijke wegen en rijkswegen. Wat in Breda uitgezocht is (de aansluiting tussen de A16 en de Graaf Engelbertlaan) is ook te kopiëren naar andere gemeenten. Door systemen van de gemeente en Rijkswaterstaat samen te brengen in de Innovatiecentrale kunnen verkeerskundigen van deze organisaties samen werken aan oplossingen. De presentatie volgt.

Schwung-app

Thijs van Hall (Vialis) verzorgt een presentatie over Schwung. Met de Schwung-app krijg je als fietser sneller en langer groen licht. Een echt praktisch voorbeeld van Smart Mobility in de praktijk. De Schwung-app is een publiek-private samenwerking tussen Vialis en Gemeente 's-Hertogenbosch. De app is bruikbaar op alle 50 kruispunten in 's-Hertogenbosch. Daarbij is kennis van de wegbeheerder en Vialis gecombineerd in het netwerk van de app en is deze kennis te bereiken voor de gebruikers. Voor fietsers betekent de app een snellere groenaanvraag, als je al onderweg bent naar een kruispunt en niet pas als je het verkeerslicht bereikt hebt. Dit resulteert in minder wachttijd en meer comfort tijdens de reis. Schwung levert de wegbeheerders fietsdata op voor tal van toepassingen.

In ‘s-Hertogenbosch blijkt het concept goed te werken. Er komen steeds gebruikers bij en deze zijn overwegend positief. Het gebruik blijft daarom ook op de langere termijn bestaan. Momenteel wordt gekeken in welke andere steden de Schwung-app ingevoerd kan worden. Bekijk hieronder een filmpje (YouTube) over Schwung en lees hier over het sneller en langer groen zijn van de stoplichten voor fietsers in Den Bosch. Bekijk hier de Powerpoint-presentatie (pdf).

Schwung is bruikbaar op alle 50 kruispunten in ’s-Hertogenbosch. Bekijk hier een filmpje (YouTube) over de werking van de app:

Na een lekkere en gezellige lunch kwam deze inspirerende ochtend tot een einde.