Terugblik assetmanagement Utrecht

Assetmanagement en inspectie in Utrecht

Op dinsdag 25 februari vond in Bunnik een inspirerende bijeenkomst van WOW Utrecht plaats met het thema Assetmanagement. De bijeenkomst stond in het teken van kunstwerkinspecties.

Bijeenkomst Utrecht am

Allereerst vertelde het projectteam van Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud over hun ervaringen met een groot contract dat is gesloten met drie marktpartijen. Het gaat om het leveren van instandhoudingadviezen waar programmeerinspecties een belangrijk aandeel in hebben. Bijzonder aan dit contract is het feit dat de marktpartijen voor drie jaar zijn geselecteerd en het werk steeds in batches aangeleverd krijgen. Pas als Rijkswaterstaat tevreden is over het eindresultaat wordt een volgende serie van twee batches gegund. Voordeel hiervan is dat de marktpartij een belangrijke stimulans krijgt om op een goede wijze invulling te geven aan de wensen van de klant. Voordeel voor Rijkswaterstaat is dat er steeds voldoende tijd is om de basisinformatie goed te verzorgen, want goede basisgegevens zijn de basis voor een goed instandhoudingadvies.

Bijzonder is ook dat in dit programma als pilot in Limburg een WOW-batch is toegevoegd. Dit is een batch waarin niet alleen kunstwerken van Rijkswaterstaat zijn opgenomen, maar ook van provincie Limburg en een aantal gemeentes. Door deze samenwerking ontstaan nieuwe inzichten en een uniforme benadering van de toestand van kunstwerken. De eerste geluiden zijn zeer positief en de komende maanden zal worden gekeken hoe deze pilot uitgebreid kan worden.

Na een pauze volgende een presentatie van een kunstwerkinspecteur die een beeld schetste bij de verschillende types van inspectie. Na een aantal beelden van aangetroffen schade werd buiten bij een viaduct op de A12 verder toelichting gegeven op hoe een kunstwerkinspectie wordt uitgevoerd en welke technieken daar tegenwoordig voor beschikbaar zijn.

Tijdens de afsluitende borrel werd direct door gemeenten de toenadering gezocht tot het projectteam van Rijkswaterstaat om de mogelijkheden te bespreken om de inspectie van een aantal grote kunstwerken onder te brengen in een batch van het RWS contract. Hopelijk kan dus op korte termijn het eerste tastbare succes van deze bijeenkomst worden gemeld!

Presentatie inspecties

Presentatie inspecties RWS

Uitgebreid verslag