Terugblik ASPARi opdrachtgeversdag: kwaliteit van asfalt verbeteren

Op 11 april kwamen ongeveer 100 experts van aannemers, ingenieursbureaus, universiteiten en overheden samen in Harderwijk om kennis te delen over ASPARi. ASPARi (Asfalt Sector Professionalisering, Research & Innovatie) is een netwerk van organisaties die met elkaar samenwerken ter versterking van de professionaliteit in Asfaltwegenbouw (www.aspari.nl).

Kwaliteit van asfaltwerkzaamheden verbeteren

Over de dag heen is de belangrijkste conclusie wel: ASPARi helpt enorm op korte én op lange termijn om de kwaliteit van de asfaltwerkzaamheden te verbeteren. Binnen ASPARi zou deze kennis verder ontwikkeld kunnen worden en wegbeheerders kunnen helpen door ASPARi belangrijker te maken in hun opdrachten. In het AsfaltImpuls is daarom ASPARi ook actief opgenomen.

Ik heb nog nooit zoveel asfaltcollega’s van gemeentes bij elkaar gezien

- André Houtepen (gemeente Rotterdam)

Frank Bijleveld van Strukton Civiel opende de dag namens de ASPARi-founders. Seirgei Miller van de universiteit Twente nam vervolgens het woord om te delen op welke manier de kennis gebruikt kan worden om de asfaltploegen te helpen efficiënter te werken. Data uit sensoren speelt hierin een steeds waardevollere rol in. Idealiter probeer je eerst een proef regulier te laten werken. De data en sensoren doen vervolgens hun werk. Deze informatie helpt om de ploegen vervolgens concrete inzichten te geven waar optimalisatie nodig is.

Start ASPARi bijeenkomst

Proeven in het laboratorium

Frank Bijleveld vertelde vervolgens over zijn PhD-onderzoek in 2010-2015, waarin bij ongeveer 40 projecten de uitvoeringsstrategieën in het laboratorium werden vergeleken en getoetst. Interessant om te horen hoe hoe proeven in het laboratorium aansluiten bij concrete instructies aan asfaltploegen zodat innovaties uit het laboratorium daadwerkelijk in de praktijk benut kunnen worden. 

Belangrijkste aanbevelingen uit dit onderzoek voor wegbeheerders zijn:

  • stimuleer het gebruik van technologieën door dit expliciet te maken;
  • maak tests en demonstraties op locaties mogelijk;
  • toets op systemen en proces en geef ruimte aan opdrachtnemers om hierin te kunnen experimenteren.

Ervaringen van aannemers met ASPARi

Na Frank volgden nog meer aannemers die hun ervaringen met ASPARi deelden. Dit waren Berwich Sluer van Boskalis, Peter van Hinthem van Heijmans en Alex van de Wall van KWS Infra.

Berwich Sluer van Boskalis vertelde over hoe ze data op de lange termijn gebruiken en wat ze dat oplevert in hun werkwijzen. Hij refereerde aan dichtheidsonderzoeken uit de Verenigde Staten op basis van lange termijn onderzoek. De belangrijkste conclusie is dat 1% minder verdichting leidt tot 10% langere levensduur. Vanuit ASPARi ontstaat ook in Nederland inzicht om hierop bij te sturen. 

Opdrachtgevers over ASPARi

Na de pauze waren de opdrachtgevers aan het woord. Kees Nelissen van gemeente Den Haag, Robert Rouwenhorst van gemeente Apeldoorn, Jan Voskuilen van Rijkswaterstaat en André Houtepen van gemeente Rotterdam.

Robert Rouwenhorst van gemeente Apeldoorn gaf aan wat zij als wegbeheerder hebben geleerd van het werken met ASPARi in afgelopen jaren. Momenteel heeft Apeldoorn meer aandacht voor:

  • het nadenplan;
  • de temperatuur;
  • meer inzet Shuttle Buggy, wel extra aandacht voor middengeleiders;
  • vrachtwagen volgsystemen;
  • juiste verbreding materieel;
  • bitumensamenstelling per locatie.

Lunch met demonstraties

De lunch was niet voor niets buiten. Niet alleen werden er ervaringen uitgewisseld en goede gesprekken gevoerd, maar ook een paar interessante demonstraties gegeven. Tijdens deze demonstraties gaven 4 tabloids direct inzicht in wat ASPARi kan bieden.

Lunch met demonstraties bij ASPARi bijeenkomst

Temperatuur- en dichtheidsplots

Na de actieve én zonnige lunch gingen we binnen verder in 7 kleinere groepen. Elke groep werd begeleid door een ervaren ASPARi-founder. Aan de hand van temperatuur- en dichtheidsplots vonden boeiende gesprekken en discussies plaats tussen de experts wat dit betekent in het asfaltwerk.Mensen vanuit de praktijk zouden meer onderbouwd tegengas moeten geven aan de mensen ‘binnen’; ASPARi is daar een krachtig middel in!

- Cor Geense (Provincie Overijssel)

Wij zijn nog niet bekend met ASPARi, deze bijeenkomst geeft een goed beeld van de kennis die op dit vlak beschikbaar is. Zowel bij de markt als bij collega-wegbeheerders

Reinder Steenbeek (gemeente Leeuwarden)

Poll en afsluiting

Na de sessies kwam iedereen plenair samen om na te praten. Vervolgens is een poll gehouden om te zien hoe de bezoekers ASPARi zien. Belangrijkste uitkomst is dat meer kennis bij de wegbeheerders nodig en gewenst is over ASPARi.

In de afsluiting werd nog een vooruitblik gemaakt. Vanuit ASPARi is gevraagd om deel te nemen aan een werkgroep om dit binnen het Asfalt-impuls verder uit te werken.

Het was een leerzame en levendige middag! Binnenkort vind je op de site van CROW een nog uitgebreider verslag en de presentaties.

Bijeenkomst