Summerschool Smart Mobility: leerzaam en leuk

Ruim 160 deelnemers kwamen op 16 juni 2016 naar Fort 1881 in Hoek van Holland voor de Summerschool Smart Mobility Wegtransport.  Vertegenwoordigers van kennisinstituten, marktpartijen en overheden bekeken de infomarkt, volgden het keynote programma en namen deel aan de diverse workshops.

summerschool sm 1

In het afsluitende deel was er aandacht voor de oplevering van actie E van de richtlijn ITS (data truckparkeerplaatsen en ondertekening door Theo van de Gazelle) en de opdracht voor de ontwikkeling van de cursus code 95 over bandenspanning en overbelading voor het wegtransport.

Smart Mobility is het begin van een grote verandering die veel invloed zal hebben op de maatschappij en organisaties zoals Rijkswaterstaat.
De aanleg van de Nieuwe Waterweg (150 jaar geleden) was een soortgelijke beslissing die van groot belang is geweest voor de bereikbaarheid van Nederland en van ontwikkeling van allerlei technieken die wereldwijd worden toegepast. Samenwerken en het overdragen van kennis zijn belangrijk om processen te versnellen.

De Summerschool werd georganiseerd door TrafficQuest in samenwerking met WOW, de programma's Smart Mobility en Connecting Mobility en het project ITS Corridor. De middag werd afgesloten met een haringparty op het terras van het  Fort 1881. 

De hand-out, presentaties en het beeldmateriaal staan op www.traffic-Quest.nl

Fotoverslag

 summerschool smart mobility 2