Test header

Smart Patrol en WOW in een enthousiaste samenwerkings-flow

Donderdag 8 februari: het Theater in het LEF in Westraven Utrecht stroomt vol met ‘doeners’. Er zijn vertegenwoordigers van onder andere waterschappen, provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven, havenbedrijven, Rijkswaterstaat en innovatieve bedrijven en leveranciers van innovatieve inwintechnieken.

Platform Water Ontmoet Water heeft samen met Rijkswaterstaat en het LEF een eerste Working Lab Smart Patrol georganiseerd waarin bestaande samenwerkingen op het gebied van drones naar ‘the next step’ worden gebracht. Want drones worden steeds vaker en professioneler ingezet voor handhaving en digitaal schouwen. Daarnaast richten we het toezicht en onderhoud slimmer in. Onontbeerlijk daarbij is samenwerken met andere (overheids)partijen. Tijdens deze eerste Working Lab wordt kennis gemaakt met elkaars projecten en worden nieuwe kansrijke toepassingen en samenwerkingsverbanden gezocht. Met als ultiem doel één of meer vervolgsessies voor deze samenwerkingen.

Aftrap door Nancy Scheijven

“Welkom bij het Smart Patrol Working Lab”, trapt Nancy Scheijven, directeur scheepvaartverkeer- en watermanagement bij RWS, de sessie af. “In het kader van Water Ontmoet Water hebben we de handschoen opgepakt om alle initiatieven die er zijn op het gebied van drones, bij elkaar te brengen. De belangstelling hiervoor was zo groot, dat we zelfs mensen moesten afzeggen! Vanmiddag gaan we leren van elkaars projecten, kennis maken, uitwisselen, netwerken en natuurlijk laten we ook dingen zien. En daar beginnen we nu mee, met een snack, een voorproefje.”

De snack…

Interview door Nancy Scheijven…bestaat uit twee introductiefilmpjes. Philip de Visscher van Dronematrix uit België zet uiteen wat de mogelijkheden zijn van een drone uit de box en een drone aan een kabel (voeding en streaming beelden). Daarna is het de beurt aan Aernout de Jong van Delft Dynamics, hij legt uit wat de toepassingen zijn van de snifferdrone (met gasdetectie en sampling sensoren) en de drone catcher, dat een net afschiet en een object in de lucht wegsleept. Het echte werk wordt de deelnemers gelukkig niet onthouden. In de serre van het LEF kunnen zij de drones live bekijken en worden er korte demonstratievluchten gehouden. Na nog een aantal verdiepende vragen gaan de deelnemers in drie groepen uiteen. Elke groep maakt onder het genot van een broodje een eerste kennismaking met elkaar en gaat in workshops aan de slag met de door hen (vooraf) gekozen thema’s: Ervaringen met drones, Digitaal toezicht en handhaving en Slimmer werken gericht op proactief onderhoud.

Afsluiting door Nancy ScheijvenDe afsluiting, Nancy op de zeepkist

“Vandaag ben ik langs de workshops gelopen en heb ik mijn oor goed te luister gelegd; wat een enorme energie en enthousiasme heb ik gezien! Ik heb grensoverstijgende initiatieven gehoord en zaken waar we mee worstelen en oplossingen die er al voor zijn. Maar ook over de behoefte om satellietbeelden te delen, over voorspellende algoritmen oftewel analytics en hoe we met data die we al hebben om moeten gaan.

Hoe zorgen we ervoor dat we de energie die er vandaag was een beetje bij elkaar houden en borgen? Wat ik in ieder geval meeneem naar het bestuur, is of er binnen Platform WOW een sub-werkgroep kan worden gecreëerd om die kennis te borgen en te wisselen. We moeten ook meer met de markt doen. Het woord dat daarbij hoort, is ‘experimenteerruimte’; kijk hoe het wel kan en niet hoe het niet kan. En een heel belangrijke: verleidt onze ILT-collega’s in het proces om verder te onderzoeken hoe we om kunnen gaan met drones, zoek samen de randen op in deze ontwikkelingen en bepaal samen hoe je ermee om kunt gaan. Mijn observatie is dat we niet weten waar het einde is, dus we gaan met elkaar het avontuur aan en daar horen andere competenties, andere manieren van samenwerken bij. Probeer niet iemand mee te nemen naar jouw einddoel maar kijk hoe je samen op pad kunt gaan. En halverwege die reis haken mensen af en sluiten andere mensen aan. Ik hoop in ieder geval dat ik jullie nog vaker tegen ga komen op het onderwerp drones!”

Hoe tevreden is Kim Hofhuis, Programmamanager Platform WOW

Zeer tevreden zelfs! Wat een enthousiasme en energie, zo mooi om te zien dat mensen netwerken, kennis wisselen, brengen en halen. Iedereen wil verder en er is al zoveel kennis, we hoeven niet opnieuw het wiel uit te vinden. Door zo’n middag leer je elkaar kennen, hebben we de gezichten erbij en weten we elkaar beter te vinden. Als we massa maken, dan kunnen we ook sneller richting beleid stappen zetten. Dát is de kracht van WOW!

En William Vermeulen, trekker van het programma Smart Patrol, ook tevreden?

Echt wel! Innovatie inspireert, dat komt hier ook weer naar boven. Dat zoveel mensen met dit onderwerp bezig zijn en het leuk vinden om kennis te delen! En ik begin te glimmen als ik zie dat er links en rechts en afspraken worden gemaakt. Het is nu versplinterd en door dit initiatief, het working lab, gaan we meters maken, weten we elkaar te vinden. Want samen sta je sterk! We moeten wel proberen om het slimmer in te richten, het kweekcelletje hiervoor is vanmiddag gelegd. En zoals Nancy al zei, innovatie bestaat niet uit het maken van een projectplan waar we mensen bij zoeken, we gaan gewoon beginnen. En hier zie je: we zijn begonnen!

WorkinglabsSamenvatting Digitaal toezicht en handhaving

Ook in de sessie Digitaal toezicht en handhaving, onder leiding van Karel Kettelerij (Rijkswaterstaat), Taco van Maanen (Waterschap Rivierenland), John de Rauw (Waternet) en Stef van der Zee (Provincie Overijssel) kwam een goede discussie met veel vragen op gang. Onder andere over de onderwerpen privacy, wetgeving en gebruik van systemen. Zo vroeg men zich af of je digitaal een toezichthouder moet sturen als je handhaaft en hoe we potentiële overtreders vooraf kunnen verleiden om andere keuzes te maken, zodat we niet meer hoeven te handhaven. In data van satellieten en voorspellende algoritmes was ook veel interesse, waarbij mogelijkheden zijn uitgewisseld. Resultaat van deze sessie is dat concrete afspraken zijn gemaakt om bij elkaar langs te gaan en een afspraak om elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen met betrekking tot digitaal toezicht vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Samenvatting Ervaringen met drones

Joost Zuidema (Havenbedrijf Amsterdam), Wopke Kuipers (Rijkswaterstaat), Haroen Lemmers en Berry Bontje (Waternet) trapten de sessie Ervaringen met drones af met korte presentaties over lopende projecten bij hun organisaties. Deelnemers gingen in groepen uiteen om te sparren over vragen als ‘Hoe kunnen we beter samenwerken op het gebied van drones?’ en ‘Wat is hiervoor nodig?’. De gezamenlijke conclusie luidde dat wetgeving strikt is, maar dat ‘massa maken’ met elkaar (zoveel mogelijk cases testen en uitwerken) belangrijk is om een stap richting beleidsmakers te zetten. Andere mogelijkheden als het oprichten van een overkoepelende drones operator organisatie en een roadmap voor experts zijn besproken. Concreet uit deze sessie kwam het oprichten van een LinkedIn-groep voor tips en trics, onder initiatief van Haroen van Waternet en het opnieuw afspreken van deze groep over drie maanden. Tot die tijd worden zoveel mogelijk cases verzameld.

Samenvatting Slimmer werken gericht op proactief onderhoud

Het goede gesprek op het derde thema, Slimmer werken gericht op proactief onderhoud onder leiding van Jan Paul Schuiten (Rijkswaterstaat) en Henk Voogt (Havenbedrijf Rotterdam) kwam in rap tempo op gang. Al snel werden twee hoofdvragen gefilterd. Twee groepen gingen in gesprek over:

  1. welke barrières zijn er en
  2. hoe zit de markt hierin.

In het gesprek over de relatie met de markt stelde Jan Paul een aantal prikkelende vragen over hoe markt en overheid elkaar kunnen versterken om tot slimmer vaarwegbeheer te komen. ‘De markt’ was ondervertegenwoordigd in het groepje maar zorgde voor een interessante inbreng. Markt en overheid dienen verschillende belangen. Daar hoort een gezonde, zakelijke opstelling bij maar die kan ook doorschieten! Dan wordt ‘zakelijk’ ‘elkaar te slim af zijn’ ten koste van een productieve samenwerking. Beter is om samen te werken en open te staan voor gezamenlijke oplossingen zonder naïef te zijn over elkaars verschillen. Dat is een cultuurkwestie waarvan overigens werd opgemerkt dat door RWS de laatste jaren al stappen in de goede richting zijn gezet. Een constatering was bijvoorbeeld dat het RWS nog steeds moeite kost om haar data op orde te krijgen (regionaal verschillend) waardoor de markt soms zelf eerst nog metingen moet verrichten alvorens aan het werk te kunnen. Als mogelijke oplossing werd gerefereerd aan ProRail die haar databeheer heeft uitbesteed aan één partij. Het leek de deelnemers nuttig om in WOW-verband verder uit te diepen wat de informatiebehoefte is voor effectief vaarwegbeheer en onderhoud en hoe we daarbij slimmer data kunnen verzamelen en/of gebruik kunnen maken van (elkaars) data.         

In het gesprek over de barrières vertelde Herman over hun aanpak van integraal assetmanagement: een overzicht van alle voorzieningen in het gebied is voor allerlei organisaties beschikbaar. Goed om slimme plannen mee te maken, ook door marktpartijen. De aanpak van het havenbedrijf lijkt óók bruikbaar voor anderen, maar je moet wel je eigen klant en domein centraal stellen. Het gaat niet om ICT maar om wie je bedient met welke informatie: stel je klant centraal. Daarbij moet je zelf snappen waar het over gaat: domeinkennis, bijvoorbeeld over een terrein, een aanvoerroute, een kade, knelpunten.  Kennis en inzicht zit vaak in de hoofden van mensen, maar door vergrijzing valt dat soms snel weg. Samen delen en vastleggen van kennis over je assets kan dus helpen. Ook om vanaf meerdere invalshoeken te kijken, bijvoorbeeld om projecten optimaal in te plannen. Samenwerkingsmogelijkheden zijn er vooral op ‘best practices’: tips voor de aanpak. Die pakken we een volgende keer op.