Test header

Kijk webinar Moving Traffic terug

In de drukke Rotterdamse regio wordt op allerlei manieren geprobeerd de doorstroming te verbeteren. Eén van die manieren is ‘Moving Traffic’. Een aanpak gericht op het nog slimmer en efficiënter benutten van de bestaande verkeerssystemen, infrastructuur en systeeminstellingen. In Moving Traffic werken Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam, BEREIK! en De Verkeersonderneming samen en kijken zij over de grenzen van de eigen wegen en verantwoordelijkheden heen om gezamenlijk de doorstroming te verbeteren voor weggebruikers die van A naar B willen. Het project is gestart met de dagelijkse verkeersproblemen op de A20 tussen knooppunt Kleinpolderplein en Terbregseplein.

In dit webinar wordt ingegaan op de succesfactoren en uitdagingen van de samenwerking in het project. Tevens wordt besproken hoe de lesson's learned vanuit het project in andere delen van Nederland toepasbaar zijn en welke stappen wegbeheerders zelf al kunnen zetten met deze lessen.

Kijk het webinar terug