Kijk webinar Hoogwater terug

Bij hoogwater in Nederland is samenwerking en onderlinge communicatie tussen waterbeheerders en partners van groot belang, met name bij waterschappen, RWS en veiligheidsregio’s. In het webinar Hoogwater wordt aan de hand van de in september 2017 uitgevoerde grote oefening Deining en Doorbraak, ingegaan op de samenwerking tussen beheerders in de voorbereiding, de beoefende ‘crisissituatie’ en de afloop van de situatie.

Hierbij komt aan de orde:

  • Toelichting op de oefening Deining en Doorbraak en oefendoelen.
  • Rol van alle partners bij Hoogwater: wat zijn uitdagingen en succesfactoren van de samenwerking?
  • Welke innovaties zijn er opgepakt naar aanleiding van de oefening?
  • Welke lessen zijn er geleerd uit de oefening en hoe kan de samenwerking worden versterkt?
  • Waar wordt aan gewerkt om Nederland bij hoogwater nog veiliger te maken?
  • Seminar Incident Observation Protocol Rijkswaterstaat, Waterschappen en Environment Agency: wat viel de Engelse collega’s op, wat hebben ze ons aan tips kunnen geven en waar gingen ze zelf mee naar huis?

Kijk het webinar terug

Vragen en antwoorden

Hoe komt het dat de big-backs zoveel goedkoper zijn? Zijn ze van een ander materiaal? (geen plastic hoop ik -> Plasticsoep)

De kosten reductie zit in het feit dat wij single use bags gebruiken (en dus afgeschreven zijn naar één keer gebruik), terwijl de Engelsen multi-use big bags gebruiken. Zijn in aanschaf geloof ik wat duurder, maar gaan veel langer mee. Vanuit milieu oogpunt dus ook beter.

Hoe worden de lessons learned uit Deining en Doorbraak opgepakt? Zijn deze per organisatie belegd, of ook in een overkoepelend gremium?

Per deelnemende organisatie zijn evaluaties en acties opgesteld. Omdat we binnen het PCWMN intensief samenwerken en daar een stuurgroep met secretaris-directeuren aan verbonden is, worden de lessons learned zeker opgepakt. Ook in het landelijke crisisoverleg (tussen crisiscoördinatoren van de waterschappen) is de oefening aan de orde geweest.

Was het mogelijk voor de communicatiekolommen om bij elkaar in het tabblad communicatie op LCMS te kijken? (bv RWS, brandweer)?

Ja dat kan, afhankelijk van de rechten die elkaar worden gegeven. Maar in principe is dat mogelijk tussen de waterschappen, tussen de veiligheidsregio’s en tussen waterschappen en VR’s. En dat is ook juist het grote voordeel van Netcentrisch werken, dat je bij elkaar kunt kijken.

Over de klotenpijp, ik denk geen prikkeldraad maar stroomdraad ;-)

Voor stroomdraad werkt een klotenpijp ook. Maar veel vaker hebben we te maken met gewoon prikkeldraad. Heel vaak zelfs. En dan werkt de klotenpijp erg goed om het draad naar beneden te kunnen drukken en er zonder schade aan je kleding overheen te kunnen stappen. Een hele fijne praktische toepassing die we erg graag gebruiken.

Waar was de pers voornamelijk naar op zoek? Welke vragen/opmerkingen waren er?

Er was heel veel belangstelling van de pers die hele diverse doelgroepen bedienden. Vragen liepen erg uiteen maar omdat ze vooral voor de woensdag, de dijkbewakingdag, waren uitgenodigd, gingen veel vragen daarover: hoe gaat de dijkbewaking in het werk, wie doen dat, kan je je aanmelden hiervoor, hoe ver komt het water bij een doorbraak, wat kunnen mensen dan zelf doen, wanneer wordt geëvacueerd, wat doet defensie, hoeveel mensen betrokken bij oefening etc.