Kijk het webinar SlimCirculair - proeftuin Circulaire wegfundatie terug

Datum: dinsdag 14 april 2020

Sprekers: Daaf de Kok van BouwCirculair, Ton van Beek van SKG/IKOB, Siem van den Berg van Sweco, Femke Wolthuis (dagvoorzitter)

Pitches: Jan Schuttenbeld van Twente Recycling / 2-R Beheer, Paul van Scheppingen van De Hoop Bouwgrondstoffen uit Terneuzen, Edwin Heijnsdijk van Heros  

Inhoud: Dit webinar behandelt de proeftuin Circulaire Wegfundatie, waarin opdrachtgevers projecten beschikbaar stellen voor marktpartijen om hun alternatieven voor menggranulaat en oplossingen met minder beton in te testen. Met als doel een versnelde acceptatie en marktintroductie van de producten in Nederland te bewerkstelligen. In het webinar worden de proeftuinen verder toegelicht en geven verschillende marktpartijen een pitch van hun oplossing.