Andere eisen aan competenties en leiderschap

Op 30 maart werd bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden een kennisconferentie georganiseerd over Strategische Personeelsplanning. Deze bijeenkomst was een initiatief van het Kernteam Human Capital van de Topsector Water en de Waterkennisbank. Het sluit nauw aan bij activiteiten van Platform WOW. 

De ruim 50 deelnemers werden, na de opening van Joke Goedhart (secretaris-directeur HdSR), meegenomen in het onderwerp tijdens twee plenaire presentaties. HenkJan van Commenee (RAET) ging in op de wijze waarmee je met strategische personeelsplanning de ambities van je organisatie kan realiseren. Madelein van Acker vertelde over haar eigen ervaring als HR manager van De Vries Groep. Na de pauze waren er vier workshops. In deze vier workshops werden de deelnemers aan het werk gezet om samen te komen tot vervolgacties. De bijeenkomst werd samengevat en afgesloten door Eddy Vlijm, directeur Hellebrekers Technieken en lid Kernteam Human Capital Topsector Water. Enkele belangrijke overkoepelende conclusies:

  1. Technisch werk digitaliseert, dat stelt andere competenties en eisen aan medewerkers en aan de samenwerking binnen en tussen organisaties
  2. Toenemende transparantie, burger participatie en technologische innovaties stellen andere eisen aan (publieke) organisaties in de sector
  3. Vergrijzing en ontgroening's van het personeelsbestand leidt tot een kwantitatief tekort en een kwalitatief tekort.
  4. De wendbaarheid van organisaties in de sector moet toenemen, om goed in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de omgeving. Dat stelt andere eisen aan de competenties van medewerkers, maar ook aan het leiderschap in de top.
Momenteel wordt een selectie gemaakt van de vervolgacties. Zo zijn er mogelijke vervolgacties benoemd als een ronde van het Nationaal Watertraineeship specifiek gericht op een bepaald thema (bijvoorbeeld IT) en het vormgeven van een opleiding voor 'meesters' bij meester-gezel leren. 

Bijeenkomst