5 WOW-regio's

Snel en praktisch

Binnen Platform WOW wordt er niet alleen op landelijk niveau samengewerkt, maar ook op regionaal niveau. Er zijn 5 WOW-regio's: Zuid-Holland, Utrecht, Zuid Nederland, Noordoost Nederland en Noord-Holland.

In deze regio's werken zowel wegbeheerders, als (vaar)weg- en waterbeheerders met elkaar samen. 

Het heeft praktische voordelen om samen te werken met collega´s in de regio: je loopt net wat makkelijker bij elkaar langs dan bij een collega aan de andere kant van het land.

WOW Zuid-Holland

Gebied

Alle beheerders binnen de provincie Zuid-Holland.

Voorzitter

Peter de Visser (gemeente Zoetermeer)

Regioadviseur

Jurriaan van Hellemond
jurriaan.vanhellemond@platformwow.nl

Werkwijze

We hebben meerdere 'directeurenoverleggen' per jaar met de directeuren wegbeheer van de gemeenten binnen provincie Zuid-Holland. Hierbij delen we informatie over actuele onderwerpen en bepalen we gezamenlijk welke onderwerpen volgens ons WOW-aandacht verdienen.

Belangrijke onderwerpen op dit moment zijn: (Big) data, Asset Management (bijv. de Nota Kapitaalgoederen, iAMPro), de nieuwe Omgevingswet en 'het ondergrondse'. 

WOW Utrecht

Gebied

Alle beheerders binnen de provincie Utrecht.

Voorzitter

Eric van Duijn (gemeente Amersfoort)

Regioadviseur

Jurriaan van Hellemond
jurriaan.vanhellemond@platformwow.nl

Werkwijze

In gesprekken met kleine en grote gemeenten willen we een goed beeld krijgen van de onderwerpen die spelen en hoe Platform WOW daar invulling aan kan geven. De verschillen en overeenkomsten tussen de grote en kleine gemeenten worden vervolgens gebruikt om het programma van Platform WOW voor de regio Utrecht vorm te geven.
Een recent resultaat is de gezamenlijke strooikaart met daarin de data van diverse gemeenten. In de komende periode wordt de kaart nader gevuld met data van de overige gemeenten. 

 

WOW Zuid-Nederland

Gebied

Alle beheerders binnen de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Voorzitter

Eric Diepstraten (Rijkswaterstaat)

Regioadviseur

Roel Brandt
roel.brandt@platformwow.nl

WOW Noordoost Nederland

Gebied

Alle beheerders in de provincies Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland en Fryslân.

Voorzitter

Lindy Molenkamp (provincie Overijssel)

Regioadviseur

Roel Brandt
roel.brandt@platformwow.nl

WOW Noord-Holland

Gebied

Alle beheerders in de provincie Noord-Holland.

Voorzitter

Chris de Vries (provincie Noord-Holland)

Regioadviseur

Ariea Vermeulen
ariea.vermeulen@platformwow.nl