5 WOW-regio's

Snel en praktisch

Binnen Platform WOW wordt er niet alleen op landelijk niveau samengewerkt, maar ook op regionaal niveau. Er zijn 5 WOW-regio's: Zuid-Holland, Utrecht, Zuid Nederland, Noordoost Nederland en Noord-Holland.

In deze regio's werken zowel wegbeheerders, als (vaar)weg- en waterbeheerders met elkaar samen. 

Het heeft praktische voordelen om samen te werken met collega's in de regio: je loopt net wat makkelijker bij elkaar langs dan bij een collega aan de andere kant van het land.

WOW Zuid-Holland

Gebied

Alle beheerders binnen de provincie Zuid-Holland.

Voorzitter

Peter de Visser (gemeente Zoetermeer)

Regioadviseur

Roel Brandt
roel.brandt@platformwow.nl

Werkwijze

3x per jaar hebben wij 'directeurenoverleggen' met de directeuren (weg)beheer van de gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam binnen provincie Zuid-Holland. Hierbij delen we informatie over actuele onderwerpen en bepalen we gezamenlijk welke onderwerpen volgens ons WOW-aandacht verdienen.

Belangrijke onderwerpen op dit moment zijn: mobiliteitsvraagstuk voor de toekomst en wat is de ambitie voor het openbaar beheer, energietransitie, klimaatopgaven, bereikbaarheid, circulariteit, data, ondergrond versus bovengrond, de Omgevingswet, informatie datamanagement.

Onderwerpen in 2018 aan de orde gekomen zijn drones in het waterbeheer, smart mobility, recreatievaart en klimaatadaptatie. Zie hier voor een terugblik naar de bijeenkomst over smart mobility.

WOW Utrecht

Gebied

Alle beheerders binnen de provincie Utrecht.

Voorzitter

Eric van Duijn (gemeente Amersfoort)

Regioadviseur

Nieuwe naam volgt binnenkort (tot die tijd kun je contact opnemen met info@platformwow.nl)

Werkwijze

Er wordt middels het managersoverleg beheerinformatie gedeeld over actuele onderwerpen binnen gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat in regio Utrecht en wij bepalen gezamenlijk welke onderwerpen volgens ons WOW-aandacht verdienen in 2019. In 2018 is er ingezet op gladheidsbestrijding en is de samenwerking op dit thema voorgezet. Waardoor de gezamenlijke strooikaart bijvoorbeeld steeds vollediger wordt.

Daarnaast zijn er bijeenkomsten rondom circulariteit en assetmanagement georganiseerd. Waar uiteraard diverse sprekers uit de regio hun input leverden. Zoals Ludwig Temme van de gemeente Amersfoort bij de bijeenkomst over circulariteit: Is circulariteit implementeren nu vechten tegen de bierkaai of niet. Zie hier het verslag over circulaire infrastructuur.

WOW Zuid-Nederland

Gebied

Alle beheerders binnen de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Voorzitter

Vacature

Regioadviseur

Roel Brandt
roel.brandt@platformwow.nl

Werkwijze

De allereerste gezamenlijke risicogestuurde inspecties in 2014, hebben ertoe geleid dat een aantal overheden de krachten nog steeds bundelen en gezamenlijk inspecteren en meedoen in het RWS-contract.

Uiteraard ook in Zuid-Nederland blijvende aandacht voor Smart Mobility. Tijdens de bijeenkomst staat kennisdeling en het praktisch verder brengen van concrete Smart Mobility-voorbeelden centraal.

Dit jaar mochten we met prachtig technisch weer ook mee naar de Springbeek in Venlo (Hout-Blerick) om de verschillende aspecten van beekherstel met eigen ogen te zien tijdens onze zomerschool. De waterschappen Limburg en Aa en Maas en Rijkswaterstaat hebben hier hun samenwerking goed voor elkaar.

WOW Noordoost Nederland

Gebied

Alle beheerders in de provincies Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland en Fryslân.

Voorzitter

Lindy Molenkamp (provincie Overijssel)

Regioadviseur

Roel Brandt
roel.brandt@platformwow.nl

Werkwijze

Noordoost Nederland heeft onder andere aandacht gehad in 2018 voor innovatie, assetmanagement en  samenwerking met andere branches. Een kleine greep uit de vele activiteiten:

Tijdens een bijeenkomst van het Infra Innovatie Netwerk in Zwolle werd de primeur aangekondigd dat in samenwerking met KWS en de gemeente Zwolle de eerste gerecyclede plastic road werd aangelegd.

Met 'Mobility meets ICT' zijn we op zoek gegaan naar (nieuwe) kansen en uitdagingen om met Mobiliteit en ICT te werken aan een economisch sterk Nederland en een duurzame, vitale mobiele samenleving.

En de aandacht voor overbelading tijdens diverse workshops in de voorgaande jaren heeft in 2018 geleid tot een mooi convenant met alle Overijsselse partners, zie ook deze folder over overbelading (pdf).

WOW Noord-Holland

Gebied

Alle beheerders in de provincie Noord-Holland.

Voorzitter

nieuwe naam volgt

Regioadviseur

Nieuwe naam volgt binnenkort (tot die tijd kun je contact opnemen met info@platformwow.nl)

Werkwijze

Duurzaamheid en innovatie waren ook in 2018 een belangrijk thema’s binnen WOW- Noord-Holland. Zo organiseerden we samen met de partners een werkconferentie om alle partners die in Noord-Holland de Green Deal Duurzaam GWW hebben ondertekend, hiermee ook echt aan de slag te laten gaan. In een bijeenkomst kwamen de inzendingen van het gezamenlijk innovatieprogramma om geluid te reduceren van de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland aan bod. Waarna de gedeputeerde de prijs mocht uitreiken aan de beste innovatie.

Een ander voorbeeld van innovatie is het versterken van 3 kilometer kust op Texel, waar we een zomerschool voor organiseerden.

Naast duurzaamheid en innovatie organiseerden we ook een bijeenkomst over de veiligheid van onze verkeersregelaars.