Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet integreert zo’n 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, monumentenzorg, natuur, maar ook wegbeheer, vaarwegbeheer en waterbeheer. Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken. De Omgevingswet vraagt aan alle betrokkenen bij de inrichting van onze leefomgeving een nieuwe rol.

Platform WOW ondersteunt de ontmoeting en kennisuitwisseling tussen wegbeheerders, waterbeheerders en vaarwegbeheerders op dit vlak door het organiseren van bijeenkomsten en webinars.

Belangrijke bronnen over de Omgevingswet 

Webinars over Omgevingswet

Webinar Omgevingswet in het waterdomein

30/04/2018

Webinar Omgevingswet

26/06/2017

Webinar Omgevingswet en gezamenlijk investeringsprogramma

19/12/2016