Integrale veiligheid

Integrale veiligheid

Integrale veiligheid is van groot belang in ons werk en binnen onze organisaties. De kans op een ongeval in je leven is bijna 10 procent. Reden te meer dat we hier als organisaties onze verantwoordelijkheid in moeten pakken. Platform WOW vestigt de aandacht op het onderwerp veiligheid ondersteunt de kennisdeling en ontmoeting op dit vlak.

Bediening kunstwerken: jaarverslag 2017

Een terugblik op het thema Bediening kunstwerken in 2017 en een vooruitblik op 2018

Op de agenda voor integrale veiligheid

> Meer