Toolbox kennismanagement

Human Capital

Hoewel het belang van goed kennisbeleid vaak wordt erkend, belandt het daadwerkelijke overdragen en borgen van relevante kennis in organisaties vaak op de achtergrond. De redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld tijdgebrek of onvoldoende begeleiding bij het proces. Daardoor worden de momenten van kennisoverdracht vaak beperkt tot de in- en uitstroom van werknemers.

Om een constante flow van kennis binnen de organisatie te ondersteunen, is structurele kennisoverdracht nodig, niet alleen aan het begin en aan het einde van een loopbaan. Momenten als organisatieveranderingen, einde jaar en projectafrondingen bieden uitstekende kansen. Met de toolbox kennismanagement heb je 23 tools in handen om kennis in uiteenlopende situaties te borgen.

>> Download de kennistoolbox (pdf)

Naast de kennistoolbox biedt de interactieve publicatie '10x kennis benutten' van de Rijksoverheid 10 instrumenten voor kennismanagement voor ambtenaren. De uitgave is onderdeel van het Programma Leren en Ontwikkelen Rijk.

Informatie ten opzichte van kennis

Voordelen van de toolbox kennismanagement

Zes sleutelsituaties

De toolbox beschrijft zes verschillende situaties waarin het belangrijk is om kennis over te dragen en te borgen:

  1. Instroom
  2. Uitstroom
  3. Grote organisatieveranderingen
  4. Einde maand
  5. Einde jaar
  6. Project afgerond 

Beslisbomen

Beslisbomen geven een overzicht van de tools die in elke situatie worden aangeraden.

Intensiteit en effectiviteit

Om inzicht te krijgen over de duur en het resultaat zijn de tools gecategoriseerd op intensiviteit en effectiviteit.

E-learnings: Vier instrumenten nader uitgewerkt

Kennismanagement

Meester-gezel

Personele uitwisseling

Projectevaluatie

Ervaring delen is kennis vermenigvuldigen

Kennis is macht, maar kennis delen is kracht

Niemand is deskundig in wat hij zou moeten zijn of zou moeten doen