Ervaringen langdurige uitwisseling

Human Capital

De WOW-makelaar bemiddelt bij langere, intensieve uitwisselingen tussen medewerkers van verschillende organisaties. We vroegen een aantal collega's naar hun ervaringen tijdens de uitwisselperiode.

 • June de Rijke (Unie van Waterschappen) loopt in 2017 mee bij het programmabureau van platform WOW
 • Anja Hilte-Osinga (waterschap Hollandse Delta) liep in 2016 mee bij Rijkswaterstaat
 • Salih Ozdemir ging in 2016 twee maanden lang, drie dagen in de week, aan de slag bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Heerhugowaard
 • Lilian Sikkema (Rijkswaterstaat) en Eric van Can (Dunea) ruilden in 2016 vier maanden van baan
 • Helmer Heijden (beheerder bij gemeente Rotterdam), deed van juni tot eind 2015 mee met een uitwisseling bij de gemeente Dordrecht.
 • Ad van Marion (gemeente Westland) liep in 2014 mee bij waterschap Rivierenland
 • Else Langbroek (hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden) liep in 2014 mee bij waterschap Aa en Maas
 • Twan Brinkhof (Waternet) ging in 2013 voor periode van vier maanden twee dagen in de week aan de slag bij de Unie van Waterschappen
 • Mattijs Wendt (Aquario watermanagement in Sneek) liep in 2013 mee bij de gemeente Uithoorn
 • Peter van de Neste (Rijkswaterstaat Oost Nederland) deed in 2013 ervaring op bij adviesbureau Ambient
 • Jan Spoelstra (provincie Gelderland) liep in 2013 deeltijd mee bij het Waterdistrict Rijn en Lek
 • Uitwisselen loont: mooi boek met ervaringen over personele uitwisseling uit 2012
 • Alies Visser (Rijkswaterstaat) liep in 2012 een half jaar mee bij waterschap Rivierenland
 • Michael Kieboom (waterschap Aa en Maas) nam in 2012 twee dagen in de week de taken van Jos Bongers (beleidsmedewerker Riolering en Water) bij de gemeente Veghel waar
 • Monique Mastenbroek (provincie Overijssel) liep in 2012 mee bij de afdeling Inkoop Ondersteuning bij RWS dienst Oost Nederland (BIO-DON)
 • Erik van Herk (Dienst Landelijk Gebied) liep in 2012 mee bij waterschap Rivierenland