Goederenvervoer

Goederenvervoer

Overbelading van vrachtwagens is een probleem omdat het zorgt voor een onevenredig snelle slijtage van infrastructuur, met als gevolg hogere onderhoudskosten en een toename van verkeershinder door onderhoud en reparaties. Bovendien heeft overbelading een negatieve invloed op verkeersveiligheid en wordt de marktwerking in transport over de weg verstoord.

Expertpool Overbelading

In de expertpool Overbelading zitten experts die je kunt benaderen voor collegiale sparring, toetsing of advies. Bekijk hier wie er in de expertpool zitten.

Goederenvervoer: jaarverslag 2018

Een terugblik op het thema goederenvervoer in 2018 en een vooruitblik op 2019

Interessante websites over Overbelading

Overbelading in Contracten (intranet RWS, alleen toegankelijk voor medewerkers van Rijkswaterstaat)