Belevingsonderzoeken

Belevingsonderzoeken

Als beheerder willen we graag weten wat er leeft bij onze klant: de gebruikers van het wegennet, de vaarwegen, het water en de omwonenden. Zijn er onderhoudswerkzaamheden gepland? Wordt er nieuwe infrastructuur aangelegd? Of is er andere feedback over wegen gewenst bijvoorbeeld over veiligheid of geluidsoverlast? Het verrichten van het juiste onderzoek kan helpen bij het vinden van antwoorden op je vragen.

WOW bundelt zoveel mogelijk kennis

Gemeenten, provincies en rijksoverheid voeren allemaal hun eigen onderzoeken uit. Hoe kunnen we de kennis over deze onderzoeken met elkaar delen en hoe kunnen we de resultaten van elkaar gebruiken of vraagstellingen hergebruiken? Platform WOW voert zelf belevingsonderzoeken uit en bundelt nuttige tips en rapporten uit andere belevingsonderzoeken.

Tips en hulp bij het opzetten van een belevingsonderzoek

Belevingsmonitor Binnenvaart 2018

In de zomer van 2018 heeft de Belevingsmonitor Binnenvaart plaatsgevonden.

De resultaten van dit kwantitatieve onderzoek geven Rijkswaterstaat en provincies inzicht in de tevredenheid van de binnenvaartschippers over aspecten van de vaarwegen en het beheer van de vaarwegen. De resultaten worden gebruikt als input voor beleidsadviezen en verbeteracties.

In totaal hebben er 1.096 schippers deelgenomen aan het onderzoek, waarvan 107 schippers werkzaam in de passagiersvaart en 989 in de overige deelsectoren (droge lading, containervaart, tankvaart, sleep- en duwvaart).

Lees hier het Rapport Belevingsmonitor Binnenvaart.

Kijk ook op de interactieve kaart met positief en negatief gewaardeerde vaarwegen.

Gezamenlijk Wegbelevingsonderzoek gemeentes, provincies en Rijkswaterstaat 2017

Weg van boven

Sinds 2013 voert Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders samen met gemeentes, provincies en Rijkswaterstaat gezamenlijk onderzoek uit naar de gebruikerstevredenheid van automobilisten over de Nederlandse wegen.

De resultaten zijn te vinden in de verschillende onderzoeksrapporten.

2017

2015

2013

 

Tevredenheidsonderzoek Recreatievaart 2016

Boot op vaarweg

In 2016 is er voor het eerst gelijktijdig een onderzoek gedaan naar de ervaringen van recreatievaarders op Rijksvaarwegen èn provinciale vaarwegen. Meer dan 2500 recreatievaarders hebben de enquête ingevuld waarin naar hun bevindingen van hun laatst gevaren route werd gevraagd.

Doelstelling van dit onderzoek was om te achterhalen hoe tevreden recreatievaarders over de Nederlandse vaarwegen van Rijkswaterstaat en provincies zijn. Hiermee krijgen de beheerders inzicht in de aspecten die voor verbetering vatbaar zijn.

Resultaten 2016

Nederlandse recreatievaarders zijn tevreden over de kwaliteit en veiligheid op de vaarweg.

Wat heeft het onderzoek opgeleverd?

  • inzicht in de mening van recreatievaarders over de vaarwegen in het algemeen;
  • welke aspecten vinden recreatievaarders belangrijk: bijvoorbeeld veiligheid, aantrekkelijkheid, doorstroming en kwaliteit;
  • waarover is men op specifieke locaties wel tevreden en waarover niet;
  • mogelijke verbeterpunten die kunnen worden opgepakt door de beherende instanties;
  • de beheerders kunnen onderling de resultaten vergelijken en op die manier van elkaar leren.

 

Belevingsonderzoek Fietswegen najaar 2016

Fietsers

Platform WOW heeft in het najaar van 2016 een belevingsonderzoek fiets-weggebruikers uit gevoerd. Doelstelling was om te achterhalen hoe tevreden de fietsers over de betreffende fietswegen zijn. Hiermee krijgen de beheerders inzicht in de aspecten die voor verbetering vatbaar zijn. 

Aan het onderzoek namen de provincies, diverse gemeenten, enkele waterschappen en Rijkswaterstaat deel.

De onderzoeksvorm was een online enquête, bestaande uit open en gesloten vragen. De deelnemende partijen zijn betrokken bij de totstandkoming van de vragenlijst. Alleen de hoofdroutes, zoals bijvoorbeeld snelfietsroutes en doorgaande routes waren onderdeel van het onderzoek.

Resultaten 2016

Nederlandse fietsers zijn over het algemeen zeer tevreden over de hoofdfietsroutes (voornamelijk snelfietsroutes en doorgaande fietsroutes) in ons land.

Online enquête

De onderzoeksvorm is een online enquête, bestaande uit open en gesloten vragen. De deelnemende partijen zijn betrokken bij de totstandkoming van de vragenlijst. 

Wat heeft het onderzoek opgeleverd?

  • inzicht in de mening van fietsers over de fietswegen in het algemeen;
  • welke aspecten vinden fietsers belangrijk: bijvoorbeeld veiligheid, aantrekkelijkheid, doorstroming en kwaliteit;
  • waarover is men op specifieke locaties wel tevreden en waarover niet; 
  • mogelijke verbeterpunten die kunnen worden opgepakt door de beherende instanties;
  • de beheerders kunnen onderling de resultaten vergelijken en op die manier van elkaar leren. 

Onderzoek van andere beheerders

Bekijk het overzicht van onderzoeken bij andere beheerders, inclusief contactpersonen (voor zover bekend). Zinvol als je een nieuw onderzoek wilt opzetten om te kijken of andere beheerders misschien al een soortgelijk onderzoek hebben gedaan.