Toolkit Omgang agressie en geweld - Maatregel 6

Agressie en geweld

> Bevorder het (laten) doen van aangifte van strafbare feiten.

Anoniem aangifte doen

Hier vind je een overzicht (pdf) van de mogelijkheden om anoniem aangifte te doen of dit te laten doen door de organisatie.

Aangifte doen

In dit document (pdf) vind je een toelichting op het doen van aangifte bij publieksagressie en ELA (Eenduidige Landelijke Afspraken)

Voorbeeld procedure aangifte doen van Waterschap Rivierenland

Bekijk hier de standaardprocedure Aangifte doen (pdf) van incident publieksagressie van Waterschap Rivierenland om het uniform afhandelen van aangiftes te bevorderen.

Werkinstructie bij aangifte en melding van agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak

Zie hier 6 stappen met een werkinstructie voor werkgevers en werknemers bij aangifte en melding van agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak.

Handreiking aangifte doen

Bekijk op deze website een handreiking voor het doen van aangifte als werkgever bij agressie of geweld jegens uw werknemer.