Circulair en duurzaam contract voor de Ankerweg in Amsterdam

Antea Group heeft een circulair en duurzaam contract opgesteld voor de vernieuwing van de Ankerweg in Amsterdam.

Projectbeschrijving

In opdracht van Port of Amsterdam heeft Antea Group een circulair en duurzaam contract opgesteld voor de vernieuwing van de Ankerweg. Met deze vernieuwing wordt invulling gegeven aan de circulaire en duurzame ambities van het havenbedrijf.

Aan vernieuwing toe

De Ankerweg was aan vernieuwing toe. Het betreft een doorlopende weg die een vijftal bedrijventerreinen ontsluit. De weg heeft veel zwaar vrachtverkeer en de ondergrond is eerder instabiel gebleken. Bovenop deze technische uitdaging, heeft Port of Amsterdam dit project aangegrepen om kennis op te doen met circulair en duurzaam aanbesteden in een geïntegreerd contract. Het werk is meervoudig onderhands gepubliceerd en naar verwachting kan er in december 2018 worden gegund.

Duurzaam GWW

Voor het uitwerken van maatregelen in relatie tot het beleid en de ambitie is gebruikgemaakt van de werkwijze ‘Duurzaam GWW’, waarbij middels een omgevingswijzer en ambitieweb focus is aangebracht in de thema’s waar invulling gewenst is. In brainstormsessies met verschillende stakeholders zijn maatregelen geïdentificeerd. Van deze maatregelen is beoordeeld in welke mate deze bijdragen aan de gestelde ambitie.

Circulaire en duurzame eisen

Dit heeft erin geresulteerd dat er zowel circulaire en duurzame eisen in het contract zijn opgenomen als in de kwaliteitscriteria van de aanbesteding. Zoals onder andere het gebruik van een grondstoffenpaspoort, een plan vrijkomende materialen, milieukostenindicator (MKI), CO2-waarde en levenscyclus calculatie (LCC). Hiermee wordt toegewerkt naar een circulair en duurzaam resultaat dat inspirerend is voor toekomstige werken.

Projectdetails

Regio: Amsterdam (provincie Noord-Holland)

Samenwerkingspartners: Antea Group

Relevant voor: gemeenten en provincies

Contactpersoon

Monique van Alphen

Antea Group

Projectleider contracten

Bekijk meer inspiratieprojecten