Wegbeheerders werken effectief samen aan Smart Mobility en Verkeersmanagement

09 april 2018

Hoe kunnen wegbeheerders ervoor zorgen dat bestuurders die gebruik maken van navigatie of route apps niet merken dat de wegen waarover ze rijden van verschillende wegbeheerders zijn? Hoe zorgen we ervoor dat weggebruikers op een veilige manier omgaan met de mogelijkheden die hun smartphone biedt? Onder de vlag van het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB) bogen enkele wegbeheerders zich over de gezamenlijke uitdagingen. Het resultaat: een samenwerkingsagenda die op 22 maart werd vastgesteld en de komende periode verder wordt uitgewerkt.

Verkeer in stadHet LVMB is de landelijke samenwerkingstafel op gebied van verkeersmanagement en mobiliteit. De ontwikkelingen op het vlak van Smart Mobility geven aanleiding voor het opstellen van de samenwerkingsagenda. Want Smart Mobility stelt hoge eisen aan de samenwerking tussen wegbeheerders. Steeds meer informatie komt immers direct op het dashboard (of de mobiel) in de auto. Smart Mobility heeft bovendien invloed op de assets van de wegbeheerder zoals de weg zelf en roept de vraag op of en welke investeringen in digitale infrastructuur gedaan moeten worden.

Verkeersveiligheid

Onder invloed van de Smart Mobility-ontwikkelingen verandert de kijk op verkeersveiligheid. Zo spelen gedragsaspecten een steeds grotere rol. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verkeersveilig gebruik van Smart Mobility-toepassingen zoals navigatiesystemen en apps op smartphones. De zorg hierover delen alle wegbeheerders en de oplossing kan alleen in samenwerking worden gevonden.

Deur tot deur

Samenwerkingsagenda

Voor de bestuurder van een voertuig mag het niets uitmaken of de weg waarop hij rijdt van een bepaalde gemeente, provincie of Rijkswaterstaat is. Maximum snelheden, brugopeningen, wegwerkzaamheden en resttijden van incidenten zijn voorbeelden van data categorieën die vanuit alle wegbeheerders aangeleverd zouden moeten worden. Hieraan wordt door wegbeheerders en marktpartijen gewerkt via het samenwerkingsinitiatief ‘Talking Traffic’. Een modern mobiliteitssysteem bestaat uit verschillende oplossingen die bij voorkeur naadloos op elkaar aansluiten. Als de doorstroming op het hoofdwegennet gebaat is bij het terugdringen van het almaar stijgende verkeersaanbod, dan is de doorstroming ook gebaat bij een goed vervoer op de ‘last mile’ in de stad. Want mensen laten hun auto pas staan als ze goed van deur tot deur kunnen reizen.

Prioritaire acties

Het doel van de samenwerkingsagenda is ‘Samen effectief optrekken ten aanzien van Smart Mobility en verkeersmanagement en dat efficiënt organiseren’. De scope van de samenwerkingsagenda is gericht op de rol als wegbeheerder en de korte termijn zonder het eindbeeld uit het oog te verliezen. De prioritaire acties die zijn benoemd in de samenwerkingsagenda zijn bijvoorbeeld:

  • Een gezamenlijke visie op data;
  • Een ontwerprichtlijn voor wegontwerp/assets;
  • De verkeersveiligheid van gebruikers te verhogen door bijvoorbeeld inzicht te krijgen inde grens van informatieload voor weggebruikers.

Thema’s die verder gebracht gaan worden zijn: Infrastructuur, Voertuig, Gebruiker, Data en Organisatieontwikkeling.

Thema's, doelen en concrete acties LVMB

(klik op afbeelding voor uitvergroten)

Op dit moment werken enkele leden aan het concretiseren van de prioritaire acties per thema en aan varianten hoe dit te organiseren en hierin samen te werken.

Invloed op de ontwikkelingen? Denk en doe mee!

Jouw kennis en jouw netwerk zijn van grote betekenis om de overstijgende samenwerking te laten slagen! Jouw bijdrage zal daadwerkelijk van invloed zijn op de wijze waarop Smart Mobility en Verkeersmanagement de komende jaren vorm krijgen. Kortom: hoe onze rol als wegbeheerders eruit komt te zien. Denk en doe daarom mee! Wil je meedenken en -doen, meld je dan bij Alex Smienk (alex.smienk@rws.nl, tel: +31(0)6 516 794 32).
 
De LVMB-Werkgroep Smart Mobility bestaat tot nu toe uit de volgende leden: Michiel Beck (DGMo), Lieke Berghout (MRDH/Bereik), Kai Feldkamp (RWS), Lindy Molenkamp (Provincie Overijssel), Bart Swaans (Provincie Noord Brabant), Rachel Tienkamp (Gemeente Amsterdam), Astrid Weij (Provincie Utrecht), Alex Smienk (Secretaris LVMB). Ook bij hen kun je terecht met nadere vragen.